Srbija: Objekti kulturnog nasleđa na kopu “Radljevo”

, Vesti

Konzervacijom, restauracijom i revitalizacijom stvaraju se uslovi za očuvanjeobjekata kao istorijskih svedočanstava identiteta mesta i civilizacijskog dometa kulture Na XI međunarodnoj konferenciji o površinskoj eksploataciji, koja je uoktorbu 2014. godine održana na Zlatiboru, mr Nadica Drljević, dipl. inženjer rudarstva Rudarskog basena „Kolubara”, prezentovala je rad „Zaštita objekata kulturnog nasleđa na prostoru budućeg površinskog kopa Radljevo”.
Sa aktivnih kopova kolubarskog ugljenog basena sagorevanjem otkopanog lignita dobija se oko 52 odsto od ukupne električne energije koja se proizvede u Srbiji.

Da bi se ovaj trend u budućnosti održao, potrebno je blagovremeno planiranje i otvaranje novih površinskih kopova. U okvirudefinisanih granica budućeg kopa „Radljevo” evidentirano je prisustvo različitih objekata nepokretnih kulturnih dobara, arheoloških lokaliteta, objekata graditeljskog nasleđa, objekata narodne arhitekture, grobalja i spomeničkih obeležja, pa je shodno tome važno utvrditi stepen i nivo zaštite za svaki od njihu cilju smanjenja negativnog uticaja na stanovništvo koje živi na prostoru pod direktnim uticajem površinskog kopa. Značaj kulturnih dobara i objekata koji postoje na prostoru budućeg kopa „Radljevo” podrazumeva detaljno sagledavanje njihovog trenutnog stanja idefinisanje načina zaštite koji će se sprovoditi.
Opšti plan zaštite predviđa aktivnosti kojima će se sprovesti trajna zaštita ovih objekata i na taj način će senastaviti njihov značaj na istorijskom definisanju svih struktura koje egzistirajuna ovom prostoru. Konzervacijom, restauracijom i revitalizacijom objekata stvaraju se uslovi za dalje očuvanje objekata kao istorijskih svedočanstava i dentiteta samog mesta i civilizacijskog dometa kulture naseljenih naroda. Zbog toga je veoma važno da se sprovedu sve potrebne aktivnosti zazaštitu ovih objekata kulturnog nasleđa i dobara zarad postojećih i budućih stanovnika vezanih za ovaj prostor, a u cilju očuvanja nacionalne svesti i istorijeuopšte.

error: Content is protected !!