Srbija: Obnovljivi izvori energije

, Investitori

Obnovljivi Izvori Energije predstavljaju neiscrpne izvore energije iz prirode koji se obnavljaju u određenom vremenskom intervalu, u celosti ili delimično. OIE se eksploatišu s ciljem proizvodnje električne, toplotne i mehaničke energije, a njihova značajna održiva karakteristika jeste neškodljivost za okolinu, sa smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u procesu proizvodnje energije.

Republika Srbija raspolaže obnovljivim izvorima energije Sunca, vode, vetra, geotermalne energije i biomase.

Najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je energija iz biomase i procenjuje se na 3,405 miliona ten (tona ekvivalenta nafte), a u ukupnom potencijalu OIE biomasa učestvuje sa 60,3%. Trenutno najveći stepen iskorišćenja energije iz obnovljivih izvora u Srbiji je iz energije hidrotokova, čiji ukupan bruto potencijal vode koje otiču u vodotocima na teritoriji Republike Srbije iznosi oko 25.000 GWh (giga vat časova) godišnje.

Izvor; Energetski Portal Srbije

error: Content is protected !!