Od ukupne potrošnje električne energije BiH mora 40% proizvoditi iz obnovljivih izvora

, Vesti

Obveze su to BiH, koje je zemlja preuzela potpisivanjem ugovora o pristupu Energetskoj zajednici.
Nacionalni plan Bosne i Hercegovine je da do 2020. godine od ukupne potrošnje elektične energije u zemlji čak 40 posto bude iz obnovljivih izvora energije, kažu za bh. novinsku agenciju Patria u Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK).

Konačno, dalje objašnjavaju u Operatoru, obveze su to Bosne i Hercegovine koje je zemlja preuzela potpisivanjem ugovora o pristupu Energetskoj zajednici.

Operator trenutno radi na izradi pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije.

Pravilnik će omogućavati kvalificiranim proizvođačima električne energije, koji nisu ostvarili pravo na garantirane (poticajene cijene) da na slobodnom tržištu mogu lakše prodavati svoju električnu energiju.

– Zbog obveze da u svom ukupnom porfeliu, snabdjevači električnom energijom, moraju imati i procent obveznog udjela preuzete električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, oni će putem garancije porijekla to moći i dokazati, te na taj način ispuniti svoju zakonsku obvezu – kažu iz Operatora te dodaju da garancija porijekla električne energije postaje stimulans proizvođačima da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, te na taj način intenzivira ukupnu proizvodnju električne energije.

– Važno je napomenuti da spomenuti pravilnik treba promatrati u kontekstu ostalih zakonskih akata, a prije svega kao kompatibilan akt sa Pravilnikom o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije, koji je donijela Regulatorna Komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – kažu u Operatoru.

Na pitanje o napretku investiranja u obnovljive izvore energije u FBiH u Operatoru kažu da je u Bosni i Hercegovini, odnosno, Federaciji Bosne i Hercegovine postoje potencijali za iskorištenje obnovljivih izvora energije, te da su interesi investitora za ulaganje u obnovljive izvore energije mnogo veći od trenutnih dozvoljenih kvota.

U Operatoru dalje objašnjavaju da su uočili da postoji nedovoljna informiranost investitora kada je u pitanju zakonski okvir koji regulira oblast obnovljivih izvora energije, a time i nepripremljnost investitora u postupku apliciranja.

Operator je zbog toga kreirao internet stranicu www.operatoroieiek.ba, na kojoj se dnevno ažuriraju obavijesti koje se tiču rada Operatora za OIEiEK. Također, stranica omogućava uvid u sve zakonske i podzakonske i interne akte koji reguliraju oblast OIEiEK u FBiH, ali i druge podatke za koje se, u svakodnevnim kontaktima sa investitorima, pokazala potreba da budu objavljene, piše NAP.

izvor: manager.ba

error: Content is protected !!