Opasan materijal biće skladišten van Crne Gore

, Vesti

U Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa u crnogorskom podmorju, u koju su Dnevne novine imale uvid, identifikovana su osjetljiva područja i ključne mjere za ublažavanje uticaja. Sve mjere koje Studija propisuje su obavezujuće za kompanije koje će sprovoditi aktivnosti na teritoriji Crne Gore.

Nijedna aktivnost vezana za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa neće biti započeta prije nego što se dobije saglasnost na studiju procjena uticaja na životnu sredinu.

Država je propisala princip “Nultog ispuštanja” (“Zero discharge”) produkata bušenja u more. Svi produkti bušenja moraju biti propisano upakovani i uskladišteni u skladu sa propisima.

Takođe, država je propisala i obavezu odlaganja opasnog i štetnog otpada, nastalog kao posljedica aktivnosti vezanih za istraživanje i proizvodnju, van granica Crne Gore. Za našu državu je veoma važno što neće biti nepotrebnih emisija u vazduh.

Dozvoljeno je minimalno spaljivanje gasa (“safety flaring”) iz bezbjednosnih razloga.

Propisano je strogo poštovanje perioda migracije i sezonskih efekata kako bi se zaštitila morska fauna ibiodiverzitet.

Operateri koji izvode aktivnosti na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika poštovaće stroge procedure kako bi se izbjegle akcidentne situacije i ispuštanje hemikalija/ ugljovodonika u Jadransko more. U to spada i izrada studija bezbjednosti i plana za postupanje u slučaju izlivanja nafte prije početka bilo kakvih aktivnosti.

Kompanije prije započinjanja bilo kojih aktivnosti na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika moraju izvršiti sveobuhvatna snimanja morskog dna kako bi se utvrdila njegova osjetljivost i eventualno prisustvo predmeta koji mogu imati uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Kroz Studiju procjene uticaja na životnu sredinu problem vizuelnog zagađenja biće posebno obrađen kroz grafičke modele varijantnih rešenja, a s obzirom da je tehnologija danas veoma razvijena vizuelni uticaj se može smanjiti na najmanju moguću mjeru.

izvor: m.cdm.me

error: Content is protected !!