Pisma žalbe na otvaranje rudnika jadra u Srbiji i sitna osveta Rio Tinta

, Vesti

Početkom meseca aprila, tokom akcije protiv Rio Tinta, a u nedelji pred njihov AGM (godišnja skupština akcionara,) ljudi širom sveta su, preko London Mining Network Platforme (LMN), poslali skoro 1000 emailova različitim RT direktorima da se žale na negativne posledice njihovog delovanja širom sveta.

Od toga preko 600 e-mail-ova su upravo pisma generalnom direktoru Rio Tinta protiv otvaranja rudnika jadra u Srbiji koje su sastavile partnerske organizacije Earth Thrive, član LMN & Zaštitimo Jadar i Rađevinu, predstavnici lokalne zajednice. A oko 400 su od drugog generalnog pisma.

Kao odgovor na ovu akciju masovnog slanja emailova – Rio Tinto će da odgovori na svako od tih 1000 emailova, stavljajući u cc glavnog koordinatora LMN koji je odgovoran za slanje tih pisama (jer je on ubacio emailove direktora) i koji je odbio da se sretne sa njima pre AGM (i tako im da legitimitet kao da nešto rade sa zajednicama) – sto je faktički spiffing!

Očigledno – druga najveća rudarska korporacija na svetu, sa profitom od preko $9 milijardi, nije iznad sitnih osveta prema, za njih i prema njima, najjačih NVO u polju anti-ekstraktivizma, međunarodnoj platformi London Mining Network a sve pod plaštom navodne ‘transparentnosti’.

Izvor: podrinske.com