Podnet zahtev za gradnju četiri mHE na reci Šujici u BiH

, Vesti

Preduzeće M.H.E. d.o.o. Tomislavgrad podnelo je Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije (HBŽ) zahtev za dodelu koncesije za izgradnju četiri mini hidroelektrane na reci Šujici, u opštini Tomislavgrad.

Nakon analize zahteva, Ministarstvo je utvrdilo njegovu opravdanost sa više aspekata, odnosno ekonomsko-razvojnog, socijalnog i ekološkog, nakon čega je, prema Zakonu o koncesijama HBŽ-a, zatražena saglasnost i od Opštinskog veća Tomislavgrad, naveli su iz Ministarstva gospodarstva HBŽ-a.

Opštinsko veće Tomislavgrad odlučivaće o davanju koncesije na redovnoj sednici 16. juna.

Koncesija za izgradnju četiri mini hidroelektrane zatražena je na period od minimalno 30 godina, a investitor planira da izgradi potopne vijčane turbine sa jednim modulom izlazne snage 22 kW, brzinom okretanja turbine od 30 okretaja u minuti, čime se ostvaruje ukupna snaga od 88 kW.

Očekivani obim proizvodnje, u zavisnosti od hidrološke situacije, je 539.616 kWh godišnje.

Investitor navodi da će izgradnja mini hidrocentrala na reci Šujici imati zanemariv uticaj na životnu sredinu, a Ministarstvo predlaže da visina koncesione naknade iznosi 1% prihoda od proizvedene električne energije po trenutno važećim cenama.

Izvor: energetika.ba

 

 

 

 

error: Content is protected !!