Pokrenut RESEERVE-ov Registar minerala zapadnog Balkana

, Vesti

RESEERVE-ov projekat predstavlja prvi korak u uspostavljanju plodne saradnje između zemalja u kojima još nema partnera EIT RavMaterials. Projekat RESEERVE pokrenuo je Zapadni balkanski registar minerala kako bi pružio sveobuhvatan i koristan registar primarnih i sekundarnih sirovina. Registar minerala zapadnog Balkana fokusiran je na metale i industrijske primarne minerale, lokacije rudnika i metalurškog otpada u sledećim zemljama ESEE: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija. Cilj projekta je da se poveća kapacitet upravljanja mineralnim sirovinama u zemljama zapadnog Balkana i obezbedi dovoljan protok informacija o mineralima za evropsku industriju kako bi proširila svoje poslovanje i ulaganja u region zapadnog Balkana. Geografska pokrivenost evropskim popisom minerala proširuje se podacima iz zemalja zapadnog Balkana koje pripadaju regionu Regionalne šeme inovacionih šema (RIS). U skladu sa potrebama EU za mineralima i strateškim trendovima, Registar minerala zapadnog Balkana pruža javno dostupne podatke zainteresovanim zainteresovanim stranama: potencijalnim investitorima, kompanijama povezanim sa mineralima, istraživačkim i obrazovnim institucijama. Projekat će smanjiti troškove istraživanja i investicione rizike, čime će pozitivno doprineti jačanju ekonomskog razvoja i zapošljavanja u regionu ESEE. Projekat je takođe u skladu sa zelenim sporazumom EU čiji je cilj transformacija EU u pošteno i prosperitetno društvo, sa modernom, resursno efikasnom i konkurentnom ekonomijom.

Registar minerala zapadnog Balkana za primarne sirovine

 

Registar mineralnih sirovina zapadnog Balkana odnosi se na ležišta minerala i obdarenosti mineralima u susednim zemljama zapadnog Balkana sa EU. Registar minerala olakšava uspostavljanje mineralne zajednice zapadnog Balkana i ubrzava istraživanje minerala. Ove akcije će omogućiti integraciju zapadnog Balkana u panevropsko tržište minerala. Prema zahtevima EU za mineralima i njenim strateškim tendencijama, metali, industrijski minerali i stene integrisani su u zajednički skup podataka, fokusirajući se na kritične sirovine (CRM). Podaci o primarnim sirovinama adresiraju se na aktivne, napuštene i zatvorene rudnike koji bi mogli biti zanimljivi za dalja istraživanja / eksploataciju i perspektivne zelene polja gde izlaze bilo koji relevantni podaci. 473 lokacije primarnih mineralnih sirovina predstavljene su u registru na mapi Evropske geološke infrastrukture podataka (EGDI).

Registar minerala zapadnog Balkana za sekundarne sirovine

 

Stvaranje Zapadnog balkanskog registra sekundarnih sirovina prikuplja informacije o lokacijama rudnika i metalurškog otpada u uključenim zemljama ESEE i stvara zajednički skup podataka za ovaj deo Evrope radi poboljšanja njihove dostupnosti. Stvoreni skup podataka sadrži sledeće informacije o sekundarnim ležištima minerala: osnovne geografske informacije o svakoj lokaciji, vrstu deponije otpada, geometriju i primarne vađene elemente. Provedena je procena i klasifikacija potencijalnih sekundarnih sirovina, identifikacija mogućnosti ekstrakcije i procena uticaja na životnu sredinu na deponijama otpada. Takav sistematski pristup predstavlja dobru polaznu tačku za izvlačenje mineralnih sirovina za izlazak na nova tržišta. Podaci o sekundarnim sirovinama prikupljaju informacije o lokacijama rudnika i metalurškog otpada u uključenim zemljama ESEE i stvaraju zajednički skup podataka za ovaj deo Evrope radi poboljšanja njihove dostupnosti. 1461 lokacija sekundarnih sirovina u zemljama zapadnog Balkana predstavljena je u registru i na prikazivaču Google.

Izvor: eitravmaterials.eu

 

 

 

error: Content is protected !!