Ponovni postupak EZ protiv Srbije

, Vesti

Prema podacima za 2018. i 2019. godinu zbog kojih je i Sekretarijat pokrenuo postupak, emisije su zaista bile van dozvoljenih.

Tako tokom 2018. godine prekoračenje je bilo kada su u pitanju praškaste materije (PM), ali količinski gledano daleko više je bilo prekomernih emisija SO2. Tako je umesto dozvoljenih skoro 55.000 tona SO2 na godišnjem nivou, za 2018. godinu emitovano čak šest puta više nego što je to dozvoljeno. Ovaj podatak i te kako zabrinajva s obzirom da to nije malo odstupanje, već su emisije u velikoj meri prekoračene i pitanje je da li će u skorije vreme biti spuštene na prihvatljiv nivo.

Nešto bolja situacija je bila tokom 2019. godine, ali to nije bilo dovoljno, jer je protiv Srbije i zbog ovih prekoračenja pokrenut postupak. Naime, iako je došlo do spuštanja ispod dozvoljenih granica kada su praškaste materije u pitanju, Srbija i dalje ima velikih problema sa emisijama SO2. Tako je tokom 2019. godine došlo do umanjenja emisija u odnosu na 2018. godinu za nešto više 30.000 tona SO2, ali to je i dalje od dozvoljenog.

Zanimljvo je istaći i da je za obe godine došlo do usaglašenog emitovanja kada je količina ukupnih emisija NOx u pitanju.

Šta pokrenuti postupak znači u slučaju Srbije?

Postupci koji su do sada bili pokrenuti protiv Srbije imaju za cilj opominjanja i upozoravanja da primena onoga na šta se Srbija članstvom u EZ obavezala nije ispoštovano.

Srbiji kao i drugim članicama, prema Ugovoru o osnivanju EZ u slučaju ozbiljnijih i trajnih povređivanja svojih preuzetih obaveza sledi uglavnom najviše suspenzija glasačkih prava.

To dalje znači da se iz tih procesa Srbiji daje samo upozorenje i opominjanje ka vraćanju na ispunjenje obaveza. Dugoročno gledano ako bi Srbija nastavila sa kršenjem svojih obaveza, to bi značilo prvenstveno ugrožavanje njenih ciljeva energetske tranzcije i rešavanja problema prekomernih zagađenja vazduha.

Kao krajnju meru, Energetska zajednica Srbiji može suspendovati pojedina prava iz članstva ili joj uvesti sankcije, kao što je to slučaj bio sa Bosnom i Hercegovinom od ove zime. Razlog za ove sankcije prema BiH posledica su ozbiljnih i trajnih propusta u radu nadležnih organa kada je usvajanje, a primena propisa u pitanju.

Izvor: danas.rs