PPC želi da iskoristi hidro energetski potencijal Albanije radi kompenzacije kontrakcije

, Investitori

Glavna elektroenergetska kompanija PPC namerava da nastavi moguća investiranja u Albaniji, uzimanjem projekata izgradnje hidroelektrana, koji mogu da koriste potencijal zemlje za proizvodnju energije u ovoj oblasti.
Najviši zvaničnici kompanije će sutra biti u Tirani na konferenciji pod pokroviteljstvom PPC, sa fokusom na hidroenergetskom potencijalu Albanije. Izvršni direktor PPC je Manolis Panagiotakis, i on će biti glavni govornik konferencije.
Administracija PPC-a vidi veliki hidroenergetski potencijal na albanskom tržištu i, kao odgovor, namerava da koristi svoje znanje u kombinaciji sa iskustvom grčkih građevinskih firmi u razvoju projekta hidroelektrana. Pojedine grčke građevinske firme biće predstavljene na sutrašnjoj konferenciji u Tirani.
Prirodni uslovi u Albaniji, koji su slični onima u Grčkoj, obezbeđuju hidroenergetski potencijal koji bi mogao da podrži projekte kapaciteta od 1.000 MW.
Poslovni interes PPC-a u Albaniji dolazi kao deo šireg napora koji se ulaže od strane kompanije za ostvarivanje zarade iz novih izvora, s obzirom na sigurnost prihoda i tržišno učešće gubitaka u maloprodajnom tržištu električne energije Grčke, bez obzira na to koliko je vremena potrebno za ovu kontrakciju.
Kompanija se suočava sa grčkim planom finansijskog oporavka, kreiranom za smanjenje u tržišnom udelu PPC-a, i proizvodnji i snabdevanju električnom energijom na manje od 50 odsto, do 2020. godine.
Odgovarajući na ove izglede, PPC je već jasno postavio svoj interes da preuzme velike energetske projekte u Grčkoj i u širem regionu tokom narednih nekoliko godina.
Ovo podrazumeva povezivanje podvodnog kabla od Krita sa kopnom Grčke – projekat je planiran od strane državnog operatera elektro energetske mreže – IPTO, koji je i dalje pod kontrolom PPC kao zavisno društvo, ali koje je upućeno prema zahtevanom finansijskom oporavku.
PPC takođe želi da razvije blokove obnovljivih izvora energije kroz PPC Obnovljivi izvori energije, u potpunom vlasništvu PPC zavisnog društva, počevši od dva vetro – parka, kao i geotermalnih i projekata biomase.
PPC će nastojati da pokrene studiju ili ugovore održavanja za energetske projekte u zemljama kao što su Turska, Egipat i Iran. Inženjeri iz kompanije imaju značajno iskustvo u ovoj oblasti.
Na drugoj strani, PPC je odlučan da uzme učešće u brzo rastućem tržištu električnih automobila, za koje se očekuje da obezbedi veliki komercijalni potencijal u Grčkoj u narednih nekoliko godina.
G. Panagiotakis, direktor PPC-a, nedavno je priznao da preduzeće nema izbora nego da u periodu koji sledi bude potpuno drugačija korporacija. On je zvaničnicima kompanija rekao da budu spremni za gubitke u tržišnom udelu u snabdevanju električnom energijom. Polako ali sigurno, učešće na maloprodajnom tržištu električne energije kontrakcija korporacije, koštalo je 108 miliona evra u 2015. Očekuje se da u 2016. godini, ova cifra premaši 250 miliona evra.

error: Content is protected !!