Prekogranične konsultacije: Održana javna rasprava za Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2

, Vesti

U skladu sa članom 3 Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu–Espoo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore da se u Republici Srbiji planira realizacija projekta koji se odnosi na izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim, na stacionažama 101+887 i 87+355 riječnog toka.

Nosilac projekta “Renewable Energy Ventures” d.o.o. Beograd podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2” nadležnom Ministarstvu.

Pored zvanične notifikacije o namjeri realizacije pomenutog projekta i mogućnosti učestvovanja u prekograničnim konsultacijama, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije uputilo je poziv Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore za učešće na javnoj raspravi za Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2”.

Javna rasprava i prezentacija Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2” održana je dana 04.03.2016. godine sa početkom u 13 časova, u Domu kulture u Prijepolju, Republika Srbija.

Ispred Crne Gore, na javnoj raspravi učešće su uzeli ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma Brankica Cmiljanović, rukovodilac Direkcije za horizontalno zakonodavstvo, fokal point i kontakt point za Espoo konvenciju i SEA protokol, Ilija Radovic, pomoćnik direktora, Sektor za dozvole, Agencija za zaštitu životne sredine i Emir Redžepagić, samostalni savjetnik II, Agencija za zaštitu životne sredine.

Od strane obrađivača prezentovana je Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2”. Sa crnogorske strane dat je osvrt na mogući prekogranični uticaj na Crnu Goru, kao i preporuke šta sve treba da Studija uzme u obzir.

 

error: Content is protected !!