Prihod od koncesionih naknada u energetici u Republici Srpskoj 10,4 miliona evra

, Vesti

U Republici Srpskoj trenutno ima oko 300 koncesionara, a po osnovu naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata u budžet Srpske u prošloj godini slilo se 20,52 miliona KM (10,42 miliona evra), rekao je predsednik Komisije za koncesije RS Radenko Đurica.

Đurica je istakao da, osim što pune republički budžet, koncesionari zapošljavaju stanovništvo u opštinama u kojima se nalazi koncesija i izdvajaju novac za lokalnu infrastrukturu.

„Iz godine u godinu najviše novca prikupi se od naknade za koncesiju u oblasti energetike”, rekao je Đurica.

On je naveo da je od dodeljenih koncesija za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana, njih 27 pušteno u komercijalni rad, što doprinosi boljem snabdevanju krajnjih potrošača električnom energijom.

„Koncesiona naknada kod nas je najniža u regionu, iznosi oko tri odsto ukupnih prihoda, te smatram da bi trebalo da bude bar dvostruko veća, jer bi i priliv novca bio veći. U Srbiji naknada iznosi 10 odsto, u Crnoj Gori 12 odsto, a u Hrvatskoj 16 odsto, te mislim da bi trebalo da se približimo zemljama regiona”, rekao je Đurica za Glas Srpske.

On je naveo da Komisija aktivnosti bazira u skladu sa dokumentom o politici dodele koncesija i Zakonu o koncesijama i da daje saglasnost na studije ekonomske opravdanosti, dokumentaciju za javno nadmetanje, zatim predlog rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i druge aktivnosti.

„Kada je reč o energetici, dajemo saglasnosti na izgradnju, korišćenje ili rekonstrukciju malih hidroelektrana od 250 kilovata, naftovoda, gasovoda i drugih objekata za skladištenje, transport i distribuciju nafte i gasa i solarnih elektrana”, kazao je Đurica.

Izvor: energetika.ba