Privremeno spasavanje rudnika uglja u dolini Jiu u Rumuniji

, Vesti

Energetski kompleks Hunedoara i dalje će koristiti pogodnosti koje omogućava zakonska regulativa, obezbeđujući sistemske usluge, što znači da će dobijati novac od potrošača električne energije kako bi držao u pripravnosti svoje grupe u termoelektranama na ugalj Mintiji i Parošeni.

Rumunsko Ministarstvo ekonomije je pokrenulo javnu raspravu o uredbi kojom se produžava roka primene mera za obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja električnom energijom. Preciznije, na taj način se produžava obaveza Energetskog kompleksa Hunedoara da obezbeđuje tehnološke usluge operatoru prenosa, sa kapactetom od najmanje 400 MW, u skladu sa propisima regulatorne agencije ANRE, u cilju održavanja sigurnosti Nacionalnog elektroenergetskog sistema, do 31.12.2020. godine.

Takođe, Transelektrika ima obavezu da uspostavi mesečni kapacitet koji odgovara sistemskim tehnološkim uslugama, što predstavlja sporu tercijarnu rezervu, do 31.12.2020. godine.

Kompanija upravlja sa dve termoelektrane u dolini Jiu, Mintia i Parošeni, i još uvek aktivnim rudnicima uglja, kojima je u skladu sa zakonom pre dve godine odobreno pravo na pružanje usluga tercijarne rezerve do sredine ove godine – ove usluge plaća Transelektrika, što znači da ih u krajnoj liniji plaćaju svi krajnji potrošači. Ovaj rok će biti novom uredbom produžen do kraja godine.

Kompanija EK Hunedoara je nesolventna od 14. novembra 2019. godine.

Takođe, rumunska država ima obavezu da primeni Odluku Evropske komisije o povraćaju nezakonite državne pomoći dodeljene Energetskom kompleksu Hunedoara, i trenutno sprovodi popis imovine u vlasništvu CEH, za koju je potrebno utvrditi tržišnu vrednost.

U ovim uslovima, jedini sigurni prihod kompanije dolazi od pružanja tehnoloških usluga operatoru prenosa (sekundarni regulacija, brza tercijarna rezerva i spora tercijarna rezerva), navodi se u nacrtu uredbe.

U obrazloženju se takođe dodaje da je neophodno da elektrane na ugalj rade, jer bi u suprotnom adekvatnost nacionalnog energetskog sistema bila dramatično smanjena.

Izvor: e-nergia.ro

 

 

 

 

error: Content is protected !!