Protest aktivista u Slovačkoj protiv izgradnje LNG terminala na Dunavu

, Vesti

Više od 60 aktivista i zabrinutih stanovnika kajaka skrenulo je pažnju na izgradnju nove infrastrukture za fosilna goriva, predloženi terminal za gas u Bratislavi, što je u suprotnosti sa naporima za rešavanje klimatske krize. Protest u kajaku praćen je biciklističkom vožnjom koju su organizovale Ciklokuchina i Zabrinute majke. Porodice sa decom takođe su učestvovale u vožnji biciklima kako bi naglasile troškove klimatske krize koja će uticati na našu decu i mladu generaciju. Organizacije pozivaju na zaustavljanje izgradnje LNG terminala, kao i bilo koje druge fosilne infrastrukture, brzi pad upotrebe svih fosilnih goriva i sistemska rešenja klimatske krize.

Prema Greenpeace-u, predloženi terminal za tečni gas (LNG) podriva klimatske ciljeve jer će nas, umesto da smanji upotrebu fosilnih goriva, vezati za njih u decenijama koje dolaze. Prema ovoj organizaciji, glavni argument pristalica LNG terminala – smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte – obmanjuje, jer korišćenje LNG-a kao goriva za brodove, uzimajući u obzir čitav njegov životni ciklus, ne smanjuje ukupne emisije stakleničkih gasova u poređenju sa konvencionalnim gorivima pa čak i da ih poveća. Pored toga, predloženi terminal u blizini centra, stambenih područja i rafinerije Slovnaft takođe predstavlja sigurnosni rizik, jer je LNG vrlo zapaljiva supstanca.

“Svaki dan nam donosi nove dokaze o pogoršanju klimatske krize, bilo da se radi o rekordno toplim, velikim sušama ili razornim požarima. Zaista nemamo vremena za lažna rešenja. Potreban nam je odmak od fosilnih goriva, a ne LNG terminali, koji nas decenijama vezuju za njihovu upotrebu. Neprihvatljivo je koristiti javna sredstva za infrastrukturu fosilnih gasova. Gas je jedan od uzroka klimatske krize, a ne njeno rešenje “, rekla je Katarina Jurikova, direktor Greenpeace-a iz Slovačke.

Plin je fosilno gorivo koje je podjednako štetno za klimu kao i ugalj. Sastoji se od 80% metana, stakleničkog gasa koji ima i do 84 puta veći potencijal ugljen-dioksida (CO2) od globalnog zagrevanja. Metan beži od ekstrakcije i transporta fosilnog gasa i njegova koncentracija u atmosferi se brzo povećava uprkos činjenici da je prema najnovijoj UN-ovoj studiji cilj postizanje klimatskih ciljeva presudnih za smanjenje emisije metana.

Izvor: cee.press.greenpeace.org

 

error: Content is protected !!