RB Kolubara – Isušivanje vode sa kopova bez ugrožavanja životne sredin

, Investitori

Ispumpavanja vode iz površinskog kopa “Tamnava-Zapadno polje” u Kolubari nastavlja se i odvija bez bilo kakvih aktivnosti koje mogu ugroziti životnu sredinu, objavilo je to preduzeće.

Ispumpavanje vode sa tog kopa koji je poplavljen tokom prošlogodišnjih majskih poplava odvija se već 25 nedelja.

Na isušenom delu tog kopa koji je bio potpuno poplavljen, u toku su intenzivni i obimni remontni radovi bagera, odlagača, transportnih traka i druge proizvodne opreme koja je bila pod vodom.

Cilj je da se tamnavski ugljenokop što pre vrati na proizvodni nivo pre poplava, odnosno da se što pre osposobe mašine i pokrene proizvodni proces u punom kapacitetu.

Tokom 25 nedelja ispumpavanja vode nije bilo poziva, žalbi ili prijava po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa “Tamnava-Zapadno polje”, objavljeno je na sajtu Kolubare.

Monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari u koju se voda sa kopa ispumpava vrši akreditovana laboratorija, a rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine.

Ti rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja od normalnih parametara.

U Kolubari je održan i sastanak sa predstavnicima “Ekoribarstva” iz Valjeva i u saradnji sa nadležnim ministarstvom je napravljen plan za evakuaciju ribljeg fonda sa kopa “Zapadno polje” u predstojećem periodu.

Iz Kolubare najavljuju i posetu stručnjaka Svetske banke, iz čijeg kredita se obavlja posao ispumpavanja, zbog kontrole projekta koji je u završnoj fazi realizacije.

Izvor; Večernje Novosti

error: Content is protected !!