Region: LSG i STEAG osnovale su zajednički poduhvat za istraživanje fotonaponskih tržišta u JIE

, Vesti

Austrijska kompanija LSG Group i STEAG Solar Energy Solutions (SENS) osnovali su joint venture za istraživanje fotonaponskih tržišta u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Dve kompanije su već priključile na mrežu 130 solarnih parkova ukupne snage 65 MW u Mađarskoj.

Postrojenja koja se nalaze na severu i istoku zemlje i blizu glavnog grada Budimpešte, koristila su subvencije mađarske vlade.

Kao rezultat, SENS je nedavno uspeo da pokrene značajan rast obnovljivih izvora energije u Istočnoj Evropi.

„Uprkos ogromnim ograničenjima zbog pandemije, svi radovi su završeni mnogo pre zadatog roka i svi sistemi su povezani na mrežu“, rekao je direktor projekata SENS -a Fabian Herr.

Nakon uspešnog završetka projekta u Mađarskoj, u fokusu daljeg planiranja su Rumunija i Grčka.

Region nudi atraktivne uslove za fotonaponske sisteme, a Mađarska ima 2.500 sunčanih sati, u poređenju sa 1.900 u Nemačkoj.

Mađarska vlada promoviše ulaganja u fotonaponske sisteme izdavanjem takozvanih KAT dozvola.

One garantuje kompanijama koje ulažu u fotonaponsko tržište fiksnu tarifu za proizvedenu zelenu električnu energiju tokom perioda do 25 godina, pod uslovom da sistemi ne prelaze izlaznu snagu od 0,5 MW.

Izvor: renews.biz

error: Content is protected !!