Republika Srpska: Energetska Zajednica, dozvola za termoelektranu Stanari ce biti revidirana nakon promene u zakonodavstvu BIH

, Vesti

Republika Srpska: Energetska Zajednica, dozvola za termoelektranu Stanari ce biti revidirana nakon promene u zakonodavstvu BIH

Amandman za Pravilnik o merama za sprecavanje i smanjenje zagadjivanja vazduha i poboljsanje kvaliteta vazduha je stupio na snagu u Republici Srpskoj cetvrtog jula 2015.godine. Amandmanom se nalazu znacajni koraci prema uskladjivanju zakonodavstva RS sa EU Direktivom o velikim lozistima(2001/180/EC). Pregovori izmedju sekretarijata i vlasti u RS o TE Stanari koje se gradi tenutno su doprineli ubrzavanju ovog procesa.

Potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice imaju obavezu da delove ove direktive primene u svom zakonodavstvu do 31.decembra 2017
godine.

Odmah nakon stupanja na snagu ove odluke, vanredna revizija svih ekoloskih dozvola na koje se ova direktiva odnosi ce biti provedena. Cilj ovog procesa je da se usklade granice za emitovanje zagadjujucih gasova sa onim navedenim u novom amandmanu. Ovo ce takodje da se odnosi na ekolosku dozvolu za TE Stanari koja trenutno ne ispunjava zahteve Direktive o velikim lozistima.

 

error: Content is protected !!