Republika Srpska: Osnovni elementi koncesionog ugovora za HE „Buk Bijela“

, Vesti

Hidroelektrana /HE/ „Buk Bijela“, instalisane snage 93,52 megavata, za čiju je izgradnju i korišćenje danas u Trebinju potpisan Ugovor o dodjeli koncesije, nalazi se u gornjem toku rijeke Drine i udaljena je oko 11,6 kilometara uzvodno od novog mosta u Foči.

Vlada Republike Srpske ranije je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje HE „Buk Bijela“ na rijeci Drini preduzeću „Elektroprivreda Republike Srpske“ i „Hidroelektranama na Drini“ iz Višegrada.

Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, a vrijednost investicije je 382.407.793 KM.

Koncesija obuhvata pripremni period u trajanju od 12 mjeseci počev od datuma stupanja na snagu ugovora. Pripremni period obuhvata izradu projektne dokumentacije i pribavljanje svih potrebnih dozvola, a vrijednost investicije je 43.210.153 KM.

Period izgradnje iznosi 60 mjeseci i odvijaće se u određenim fazama i rokovima.

Prva faza u trajanju od 30 mjeseci, počev od isteka pripremnog perioda, obuhvata izvođenje pripremnih i glavnih građevinskih radova. Vrijednost ove investicije je 134.627.602 KM.

Druga faza u trajanju od 12 mjeseci, počev od završetka prve faze,
obuhvata izvođenje ostalih građevinskih radova, ugradnju hidromehaničke, mašinske i dijela elektropreme. Vrijednost investicije je 101.032.310KM.

Treća faza u trajanju od 18 mjeseci, počev od završetka druge faze
obuhvata ugradnju elektroopreme, završne građevinske radove i probni rad, a vrijednost ove investicije je 103.537.729 KM.

Prema koncesionom ugovoru, koncesionar ima obavezu da u roku od 30 dana prije isteka pripremnog perioda, obezbijedi garanciju za prvu fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 134.627.602 KM na period od 33 mjeseca, 15 dana prije isteka prve faze perioda izgradnje da obezbijedi garanciju za drugu fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 101.032.310 KM na period od 14 mjeseci i 15 dana prije isteka druge faze perioda izgradnje da obezbijedi garanciju za treću fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 103.537.729 KM na period od 20 mjeseci.

Visina jednokratne koncesione naknade iznosi 764.816 KM, a koncesionar je u obavezi da je uplati prije zaključenja koncesionog ugovora.

Naknada za korišćenje iznosi 3,6 odsto od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Članovi Konzorcijuma /Matično preduzeće i Hidroelektrane na Drini/ dužni su da u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji osnuju privredno društvo za obavljanje koncesione djelatnosti.

izvor: capital.ba

error: Content is protected !!