Rio Sava poziva NVO i širu javnost na dijalog oko rudnika litijuma u Srbiji

, Vesti

Poziv za prisustvo sastanku poslat je na adrese preko 40 nevladinih organizacija u Srbiji.

Kompanija Rio Sava, deo firme Rio Tinto, saopštila je da 21. aprila 2021. godine organizuje otvoreni onlajn sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) i šire javnosti o dozvolama za otvaranje rudnika litijuma kod Loznice i studiji izvodljivosti.

„Sa ciljem da nastavi transparentnu komunikaciju i otvoreni dijalog sa svim zainteresovanim stranama, kompanija Rio Sava poziva predstavnike nevladinih organizacija, ali i šire javnosti na otvoreni sastanak“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će teme sastanka biti proces dobijanja dozvola za izgradnju rudnika u Srbiji, kao i napredak u izradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu koje predstavljaju ključni deo postupka pribavljanja dozvola.

Učesnici sastanka će, kako se navodi, imati priliku da iz prve ruke, od predstavnika kompanije Rio Sava, kao i eksperata koji rade na projektu, saznaju u kojoj fazi se projekat „Jadar“ trenutno nalazi kada je reč o dobijanju dozvola, narednim koracima u ovom procesu, kao i na koji način javnost u Srbiji može biti uključena u dalji razvoj projekta.

„Za našu kompaniju su od velike važnosti transparentnost, informisanost i dijalog sa svim zainteresovanim stranama o pitanjima od interesa u toku razvoja projekta ‘Jadar’“, navodi se u saopštenju.

Izvor: bizlife.rs

 

error: Content is protected !!