Rudnik Veliki Majdan u 2015. godini proizveo 25 odsto više koncentrata olova i cinka od planiranog

, Investitori

Veliki Majdan, rudnik olova i cinka kod Ljubovije, čiji je većinski vlasnik kompanija Mineco Limited iz Londona, prošle godine ostvario je odlične poslovne rezultate, iskopavši oko 50 000 tona rude i prebacivši godišnji plan proizvodnje koncentrata olova i cinka za 25 odsto. Na ime naknade za eksploataciju mineralnih resursa za 2015. godinu, Veliki Majdan je u bužet lokalne samouprave uplatio oko 360 000 dolara.

Rudnik, koga je britanska kompanija preuzela iz stečaja 2006. godine, nakon obiminih radova na sanaciji jalovišta, sanacije rudarskih objekata i konačno, pokretanja proizvodnje 2009. godine, iz godine u godinu beleži stabilan obim iskopane i prerađene rude i količini proizvedenog koncentrata.

„U 2014. iskopali smo oko 47.000 tona rude, a prošle godine oko 50.000 tona. Pretprošle godine prebacili smo godišnji plan u proizvodnji koncentrata za oko 24 odsto, a u 2015. godini prebačaj je 25 odsto u odnosu na planiranu godišnju proizvodnju.“ – izjavio je Zdravko Vitorović, zamenik generalnog direktora rudnika.

Osvrćući se na globalnu krizu na svetskom tržištu, Vitorović je rekao da je racionalizacija troškova u Velikom Majdanu bila neophodna, ali da su, uprkos tome, određena sredstva izdvojena za nova ulaganja. Prema njegovim rečima, u toku prošle godine u rudarsku opremu i infrastrukturu uloženo je preko 335 000 dolara, dok su u ovoj godini planirane dodatne investicije od oko 560 000 dolara. Pored toga, velika pažnja će se posvetiti i novim istražnim radovima.

„Konstantno radimo na otkrivanju novih rudnih rezervi čime osiguravamo budući rad rudnika. U tekućoj godini planiramo da zaposlimo oko 20 ljudi radi održavanja optimalnog broja radnika. Za malu sredinu, kakva je Ljubovija, ovo je od izuzetnog značaja, jer je rudnik pokretač razvoja privrede ovog kraja i egzistencija velikog broja ljudi zavisi od nas. Ne samo onih koji rade u rudniku, već i onih čija radna mesta nisu direktno vezana za nas, budući da jedno direktno radno mestu u rudarstvu „vuče“ tri do četiri indirektna“ – rekao je Vitorović.

Bruto zarada u rudniku kreće se u rasponu od 1000 do 1500 dolara, a za radna mesta za koja je to predviđeno, uplaćuje se beneficirani radni staž. Takođe, Veliki Majdan veliku pažnju posvećuje zaštiti životne sredine i unapređenju životnih uslova.

Rudnik Veliki Majdan posluje u okviru Mineco Grupe, čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Pored ovog rudnika, Mineco samostalno ili sa partnerima upravlja rudnikom olova i cinka Rudnik kod Gornjeg Milanovca, priprema za otvaranje rudnik olova i cinka BosilMetal kod Bosilegrada, a u Bosni i Hercegovini vodi rudnik olova i cinka Sase kod Srebrenice, sprema za otvaranje rudnik ceruzita kod Olova i sprovodi istražne radove olova i cinka kod Foče.

U Evropi Mineco sa partnerima zapošljava oko 2 000 ljudi, od kojih oko 1 400 radi u regionu, gde je sa uloženih preko 55 miliona dolara jedan od najvećih investitora u oblasti rudarstva.

error: Content is protected !!