Rumunija: Alro gradi kogeneracijsku elektranu kapaciteta 12 MW, potencijalni izvor finansiranje je evropski mehanizam 10c

, Vesti

 

Najveći potrošač električne energije u Rumuniji, proizvođač alumunijuma Alro, planira izgradnju kogeneracijske elektrane visoke efikasnosti, koja će osigurati električnu i toplotnu energiju za pogon Alum u gradu Tulča. Finansiranje projekta mogli bi biti obezbeđeno putem evropskog mehanizma 10c, u skladu sa Direktivom o trgovini emisijama gasova sa efektom staklene bašte, ETS.

 

Grupa namerava da instalira kogeneracijsku termoelektranu sa instalisanim kapacitetom od 12 MW. Ova elektrana će biti visokoefikasna i proizvodiće električnu energiju i paru za tehnološke proces u Alumu. Sa efikanosšću od 86%, postrojenje će uštedeti 21.130 ten primarne energije godišnje i smanjiti emisije gasova sa efektom stkalene bašte za 38.500 tona ekvivalenta CO2 godišnje, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Alro grupe o održivom poslovanju.

 

Kompanija se već prijavila za finansiranje projekta sredstvima obezbeđenim po osnovu Direktive o trgovini emisijama. Ovo je jedan od 14 projekata koje će rumunsko Ministarstvo energetike uputiti Briselu, kako bi se obezbedila sredstva za pokrivanje 70% troškova ovih projekata putem mehanizma 10c.

Vrednost investicije u kogeneracijsko postrojenje u Tulči iznosi oko 10 miliona evra.

 

Alro Slatina je proizvođač alumunijuma i ima dva fabrike u Rumuniji, u Slatini i Tulči. Sa godišnjom potrošnjom od oko 3 TWh, Alro je najveći potrošač električne energije u zemlji.

 

Izvor: e-nergia.ro

 

error: Content is protected !!