Rumunija: Dozvoljava se prodaja električne energije iz nedovršenih proizvodnih kapaciteta, dobre vesti za obnovljive izvore

, Vesti

 

 

Nacrt uredbe Nacionalne regulatorne agencije za energetiku (ANRE), dopušta izdavanje privremenih dozvola za nepostojeće/buduće kapacitete za proizvodnju električne energije. Namera je da se na taj se način podstaknu investicije u nove proizvodne kapacitete, posebno u sektoru obnovljive energije.

Nacrt uredbe u javnoj raspravi predviđa da fizička ili pravna lica, koja nameravaju da grade elektranu ili kogeneracijsko postrojenje, mogu dobiti dozvolu pre nego kapacitet za proizvodnje energije bude izgrađen. 

Dozvola je privremena dok elektrana ne počne fizički da proizvodi energiju, ali na osnovu nje investitor može prodati električnu energiju unapred, na duži rok, tako da ovaj ugovor omogućava lakše finansiranje investicije. Transakcije sa električnom energijom za isporuku u budućnosti obavljaće se na energetskoj berzi OPCOM.

Objavljivanje ove uredbe bilo je očekivano, jer su predstavnici ANRE-a o tome razgovarali prošlog meseca.

Najvažnija stvar koju investitori traže jeste mogućnost sklapanja dugoročnih ugovora, jer se sva ulaganja u ovoj oblasti finansiraju na osnovu ugovora. Finansijer mora biti siguran da investitor može prodati svoju energiju, i videti da li će se investicija isplatiti u relativno kratkom vremenu, rekao je potpredsednik ANRE-a Zoltan Nagy-Bege.

„Od 2012. godine, PPA ugovori (ugovor o kupovini električne energije – power purchase agreement) ne mogu se zaključiti u Rumuniji. Radimo na tome i pokušavamo da napravimo platformu na OPCOM, kako zakon kaže – da se sve transakcije se izvršavaju centralizovano, na OPCOM-u – za ove ugovore. Na tržištu postoji potražnja“, objasnio je Bege.

Na izmenama i dopunama zakonodavstva u tom pogledu posebno je insistirala industrija obnovljive energije, koje je u više navrata pozivala da se omoguće PPA ugovori, kako bi bilo moguće finansiranje novih proizvodnih kapaciteta.

Ovo je u potpunosti uključeno u novu uredbu ANRE-a, koja je u javnoj raspravi, i kojom se menja Uredba o izdavanju dozvola u elektroenergetskom sektoru.

 „Kako bi se olakšalo finansiranje ulaganja u kapacitete za proizvodnju električne energije, ANRE može odobriti fizičkom ili pravnom licu, koja namerava da izgradi proizvodni kapacitet za električnu ili električnu i toplotnu energiju u kogeneraciji, u svrhu trgovanja unapred na centralizovanom tržištu i dodelu ugovora o električnoj energiji za duži period isporuke, koja će se proizvoditi u  tom energetskom kapacitetu, privremenu dozvola za komercijalno korišćenje kapaciteta za proizvodnju električne energije ili proizvodnju električne i toplotne energije u kogeneraciji“, navodi se u izmenjenom članu uredbe.

Ova odredba ne primjenjuje se na fizička ili pravna lica koja poseduju dozvolu za komercijalnu upotrebu kapaciteta za proizvodnju električne energije ili za proizvodnju električne i toplotne energije u kogeneraciji, koja je na snazi.

Privremena dozvola važiće do izdavanja konačne dozvole, ali ne duže od 90 dana od dana izdavanja sertifikata o priključku za mesto proizvodnje i potrošnje.

 

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!