Rumunija: Druga najveća hidroelektrana u Rumuniji, Raul Mare, konačno će dostići projektovani kapacitet

, Vesti

Kompanija Hidroelektrika sprovodi program kontrolisanog punjenja jezera Gura Apelor, koje od 1986. godine do sada ni jednom nije bilo ispunjeno do projektovanog nivoa. Ako sve protekne dobro, kompanija će započeti sa nadogradnjom dve grupe snage po 175 MW u hidroelektrani Raul Mare, koje su takođe sve vreme radile sa ograničenjima, zbog čega nije bilo moguće dostići nivo proizvodnje električne energije u skladu sa projektom.

„Veoma težak projekat je elektrana Raul Mare-Retezat. Govorimo o brani koja sa ograničenjima radi od 1990. godine. Pokrenuli smo proces kontrolisanog punjenja ove brane pod nadzorom. Rezultati su veoma dobri, nadamo se da će ove godine brana biti napunjena do krajnje kvote, kao što je slučaj u inicijalnom nacrtu – napominjem da  ovaj nivo nikada nije dostignut. Nakon što rešimo ovaj problem, započinjemo drugi veliki projekat, revitalizaciju, elektrane Raul Mare-Retezat. Odlučili smo da proverimo sve  inicijalne ulazne parametre, a nakon što budu potvrđeni ući ćemo u retehnologizaciju koja će koštati 80 miliona evra,  što podrazumeva da dve grupe, koje sada rade sa ograničenjima, negde sa 110 MW po grupi, u poređenju sa 175 MW, koliko su inicijalno imali, dostignu nominalnu snagu nakon revitalizacije“, rekao je generalni direktor Hidroelektrike Bogdan Badea, na konferenciji koju je organizovao Fokus Energetik.

Hidroelektrana Raul Mare-Retezat je druga najveća hidroelektrana na kontinentalnim rekama u Rumuniji, posle Lotru (dve grupe snage po 175 MW), ali od 1986. godine, kada je puštena u rad, nije radila maksimalnim kapacitetom.  Projekat je bio vredan 250 miliona dolara, ali brana nije mogla biti popunjena do nominalne kvote od 1.072 metra NNR (nominalni nivo zadržavanja) i još nije izvršen prijem po ovoj kvoti. Turbine snage 175 MW proizvedene su u UCM Resita i u pitanju su najveći hidro agregati proizvodeni u Rumuniji.

Hidroelektrika je započela proces kontrolisanog punjenja jezera pod nadzorom. Započeto je sa 1.030 metara NMV (metara nadmorske visine) i u u septembru bi trebao biti dostignut nivo od 1.068 metara, a zatim će se kontrolisano punjenje nastaviti do projektovanog nominalnog nivoa, 1.072 metra. Do sada se kontrolisani postupak punjenja odvija po planu, a svi parametri brane su u predviđenim granicama. Nakon postizanja visine od 1.072 metra, Hidroelektrika će raspisati tender za revitalizaciju turbina i agregata, da bi hidroelektrana mogla da radi sa kapacitetom za koji je projektovana.

 

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!