Rumunija: Država ulaže milion evra u HE Tarnita

, Vesti

Prema Nacrtu budžeta za 2018. godinu, Društvo za upravljanje imovinom u energetici , izdvojiće pet miliona leva (1,074 miliona evra) za investicione troškove, što je iznos koji će se koristiti za povećanje kapitala kompanije Hidro Tarnita, koja je odgovorna za projekat reverzibilne hidroelektrane Tarnita Lapuštesti.

Transakcija je trebala biti izvršena prošle godine, iznos je bio uključen u budžet SAPE za 2017. godinu, ali izostala je podrška nadležnih instutucija. Hidro Tarnita je u većinskom vlasništvu SAPE (99%), uz marginalno učešće Energetkog kompleksa Hunedoara.

Nacrt budžeta SAPE predviđa za ovu godinu investicioni program u iznosu od 1,074 miliona evra, koji se može koristiti za povećanje osnovnog kapitala Hidro Tarnita. Transakcija će biti izvršena u skladu sa uslovima u Memorandumu koji će Vlada usvojiti, navodi se u Nacrtu budežta.

U dokumentu se procenjuje da će prihodi SAPE u 2018. godini iznositi 2,49 miliona evra a rashodi 4,34 miliona evra. Kompanija još nije objavila rezultate za 2017. godinu.

Kako je profit.ro ranije objavio, kompanija namerava da angažuje konsultanta za sprovođenje takozvanog testa privatnog ekonomskog operatora u tržišnoj ekonomiji, kao releventnog metoda za procenu operacije povećanje akcijskog kapitala Hidro Tarnita. OEP predstavlja koncept organa EU koji ima za cilj identifikaciju državne pomoći „kamuflirane“ u obliku javnih investicija, posebno u slučaju povećanja kapitala.

Od avgusta 2014. do avgusta 2016. Hidro Tarnita je sprovela proceduru selekcije za odabir privatnog investitora za projekat hidroelektrane Tarnita-Lapuštešti. Nakon predkvalifikacione faze, u igri su ostala tri kineska konzorcijuma – Gezhouba Group Company Limited-Wu Lingpower Corporation, China Huadian Engineering-Guizhou Wujiang Hydropower i Huaneng Lancang River Hydropower-Hydrolancang International Energy.

Međutim, u septembru 2017. godine, Vlada je odlučila da otkaže proceduru selekcije i razmotri druge načine da privuče investitore, uključujuči javno-privatno partnerstvo.

Izgradnja hidroelektrane Tarnita, na lokaciji udaljenoj 30 kilometara od grada Kluž-Napoka, mogla bi trajati pet do sedam godina. Projekat uključuje izgradnju četiri jedinice kapaciteta po 250 MW, a njena svrha je da balansira energetski sistem kada dođe do potencijalnog puštanja u rad blokova Černavoda 3 i 4, ali i zbog veće instalisane snage vetra i sunca, sa povremenom proizvodnjom.

Pojedini stručnjaci tvrde da bi hidroelektrana bila neefikasna i da ne može opstati pod tržišnim uslovima. Troškovi investicije procenjuje se na preko milijardu evra.

Vlada Viktora Ponte je 2014. usvojila Uredbu o pružanju državne pomoći za reverzibilne hidroelektrane sa skladištenjem električne energije, kao što je projekat Tarnita-Lapuštešti. Državna pomoć sastoji se u izuzeću od plaćanja poreza na zemljište za izgradnju, izuzeću od obaveze kupovine zelenih sertifikata i takse za kogeneraciju, oslabađanju od plaćanja tarife kompaniji Trasnselektrika za prenos električne energije, kao i svih tarifa, taksi, doprinosa i naknada za upravljanje vodenim resursima.

Vlada ocenjuje da je podrška investicijama u reverzibilne hidroelektrane neophodna je zbog balansiranja nacionalnog energetskog sistema, koji karakteriše veliki udeo obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. Balansiranje se vrši skladištenjem električne energije proizvedene u periodima niske potrošnje (radom u režim pumpanja, akumulacijom vode u gornjem rezervoaru) i oslobađanjem tokom perioda vršne potrošnje (uz rad turbine ispuštanjem vode u donji rezevoar).

Izvor: profit.ro