Rumunija: EK Oltenia bi mogla pozajmiti od države 230 miliona evra za plaćanje sertifikata za emisije

, Vesti

Novi rezervni plan za kratkoročnu pomoć Energetskom kompleksu Oltenia: zajam od države. Plan je ranije pripremio tim Ministarstva energetike i nije poznato da li će ga prihvatiti nova Vlada, koja je izglasana danas.

Plan za pomoć Energetskom kompleksu Oltenia, kompaniji koja je u velikoj meri pogođena rastom troškova za sertifikate emisija, predviđa zajam od 1,1 milijardi leva (230 miliona evra), iz državne blagajne, koji će se otplaćivati na rate, u periodu od 2020. do 2026. godine.

Nije poznato da li će novac biti korišćen za kupovinu sertifikata za emisije za ovu godinu (EK Oltenia na proleće sledeće godine treba da plati 336 miliona evra) ili će ih takođe koristiti za otplatu dela kredita od 500 miliona leva (105 miliona evra), koji je korišćen za kupovinu sertifikata za prošlu godinu.

Ostaje da se vidi da li će se nova vlada premijera Orbana složiti s ovom podrškom.

Virgil Popesku, novi ministar ekonomije (i energetike) u novoj Vladi , rekao je da se ne slaže sa šemom podrške koji je osmislila prethodna Vlada. Ona predviđa uveđenje mehanizma podrške za Energetski kompleks Oltenia, koji će omogućiti da tokom deset godina svi potrošači plate ukupno do 10,5 milijardi leva (2,2 milijarde evra) za nabavku sertifikata emisija.

EK Oltenia je ozbiljno pogođena rastom troškova za sertifikate emisija. Bez ove podrške, EK Oltenia će bankrotirati, a Rumunija će biti primorana da ugasi svetlo.

S druge strane, EK Oltenia je u paketu sa ovom šemom predložila strategiju dekarbonizacije, pri čemu će se pojedine grupe na ugalj postepeno konvertovati na gas, počevši od TE Kraiova 2, gde je u toku studija izvodljivosti.

Izvor: e-nergia.ro

 

error: Content is protected !!