Rumunija: Energetske kompanije nastaviće da plaćaju porez na monopol nad prirodnim resursima

, Vesti

Prema nezvaničnim dokumentima, rumunska vlada će zadržati obavezu da kompanije koje proizvode električnu energiju i prirodni gas plaćaju porez za monopol nad prirodnim resursima barem do 2020. godine.
Porez će morati da plaćaju veliki distributeri, kao što su Transgas i Transelektrika, kao i svi distributeri koji imaju potpisan ugovor o koncesiji sa ministarstvom energetike ili lokalnim vlastima. Visina poreza iznosi od 0.1 do 0.85 leva po MWh i odnosi se na prihod koji se beleži od transporata i distribucije električne struje ili gasa. Porez je uveden 2021. i trebalo je da bude ukinut istekom 2015. godine. Vlada je u decembru prošle godine odlučila da taj rok produži za godinu dana. Ipak, dokument koji je trenutno u opticaju govori da je u pitanju 2020. godina.

error: Content is protected !!