Rumunija: EU izdvaja 60% nepovratnih sredstava za postrojenja za kogeneraciju kao odgovor na alarmantno povećanje cene električne energije

, Vesti

Pošto je Rumunija zabeležila najveći rast cena električne energije u EU za velike potrošače, Evropska unija nudi 60% bespovratnih sredstava za velike potrošače energije, u iznosu do 15 miliona evra, putem finansijskog instrumenta POIM 6.4, koja mogu biti investirana u razvoj njihovih kogeneracijskih postrojenja visoke efikasnosti (CHP). To će omogućiti kompanijama u proizvodnom sektoru da proizvode sopstvenu električnu i toplotnu energiju za svoju aktivnost, i doprineće značajnom smanjenju troškova za račune za energiju.

Ciljane su kompanije koje se bave preradom mleka, prehrambena i pekarska industrija, proizvodnja piva, prerada drveta, teška industrija i proizvodnja građevinskih materijala.

Proizvodne kompanije sa godišnjom potrošnjom energije od najmanje 200 ten i toplotne energije od najmanje 4.000 h/godišnje, industrijski parkovi ili snabdevači energijom mogu konkurisati za evropska sredstva u iznosu do 80% procenjene investicije, u zavisnosti od veličine kompanije, izjavila je Roxana Mircea, osnivač i partner lokalne konsultantske agencije REI Finance Advisors, specijalizovane za profesionalne usluge za privlačenje EU fondova ili državne pomoći za lokalne i međunarodne kompanije koje posluju u Rumuniji.

Koraci koje treba preduzeti uključuju postavljanje tehničkog rešenja, pripremu studije izvodljivosti, pribavljanje obaveštenja, zatim pripremu finansijskog zahteva, podnošenje projekta na MYSMIS platformi, evaluaciju i, na kraju, čekanje na odobrenje projekta. Minimalna investicija za projekte je 1,5 milion evra a troškovi mogu biti nadoknađeni u roku od 3 godine od završetka.

Operativni program za veliku infrastrukturu (POIM – RO) finansira aktivnosti u četiri sektora: saobraćajna infrastruktura, zaštita životne sredine, upravljanje rizikom i prilagođavanje klimatskim promenama, energija i energetska efikasnost.

POIM ima finansijsku alokaciju od približno 10,8 milijardi evra, od čega 6,94 milijardi evra ima Kohezioni fond, 2,28 milijardi evra Evropski fond za regionalni razvoj i 1,62 milijardi evra – Kofinansiranje.

Rumunija, najveće poskupljenje energije za velike potrošače

Cene energije evoluirale su sa 0,0846 evra po KWh u prvoj polovini 2008. godine na 0,0959 evra po KWh u prvoj polovini 2012. godine, a zatim i na 0,0875 evra po KWh u prvoj polovini 2019. godine. Međutim, udeo poreza stalno se povećava, sa 13% u 2008. na 30% u 2019. godini.

Prema Eurostatu, Rumunija je zabeležila najveći rast cena energije u EU (+19,2%) za korisnike koji nisu domaćinstva, dok su u Danskoj cene smanjene za 12,2%.

Već smo započeli i zaključili brojne sporazume o pristupu sredstvima koja bi mogla pomoći kompanijama da instaliraju CHP postrojenja. Očekujemo da će se broj kompanija koje će investirati u ove kogeneracijska postrojenja povećati do kraja godine i da će biti podneto najmanje 20 do 30 projekata, čija se vrednost kreće od 1,5 do 35 miliona evra, dodala je Mircea.

Finansijski savetnici REI ciljaju realizaciju projekata u vrednosti od oko 300 miliona evra u 2020. godini i podnošenje novih projekata za državnu pomoć i evropske fondove u vrednosti od najmanje 200 miliona evra.

Izvor: romaniajournal.ro

error: Content is protected !!