Rumunija: Evropska komisija pokreće istragu o podršci dodeljenoj EK Hunedoara

, Vesti

Evropska komisija je otvorila detaljnu istragu kako bi procenila da li su različite mere javne podrške rumunskih vlasti Energetskom kompleksu Hunedoara u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći.

Komisija je 21. aprila 2015. odobrila privremenu pomoć u iznosu od 377 miliona evra proizvođaču električne energije EK Hunedoara, koji se nalazio u teškoj finansijskoj situaciji od 2013. godine. U tom kontekstu, Rumunija se obavezala da plan restrukturiranja bude usmeren ka tome da obezbedi buduću održivost EK Hunedoara, ako kompanija ne bude u mogućnosti da otplati pomoć u roku od šest meseci.

Pored toga, posebnom odlukom od 20. aprila 2015. godine, Komisija je zaključila da EK Hunedoara mora nadoknaditi šest miliona evra, koliki je iznos nekomatibilne državne pomoći.

Komisija nije uverena da predloženi plan restrukturiranja može da obezebedi dugoročnu održivost kompanije, bez potrebe za državnom pomoći.

Evropska komisija ocenjuje da je EK Hunedoara 2016. ušla u stečajni postupak (koji je privremeno obustavljen), i da ima dugovanja prema različitim državnim institucijama koja prelaze iznos od 500 miliona evra.

Drugo, plan restrukturiranja ne predviđa uočljiv doprinos EK Hunedoara troškovima restrukturiranja, niti mere u cilju ograničavanja mogućih poremećaja konkurentnosti, kao posledica podrške države.

Komisija će nastaviti istragu kako bi se utvrdilo da li je su početne sumnje opravdane.

Izvor: profit.ro