Rumunija: Gazprom i Moesia traže produženje istražne dozvole u okrugu Timis

, Investitori

Irska naftna i gasna kompanija Moesia Oil and Gas i NIS Petrol, rumunska filijala istoimene srpske kompanije, koja je pod kontrolom Gazprom Nefta, ogranka ruskog giganta Gazproma, tražili su od Nacionalne agencije za mineralne resurse 18 meseci produžetka za istraživanje ugljovodonika, u okviru dozvole Crai Nou u okrugu Timis, u blizini granice sa Srbijom, koji je proporcionalno dat u zakup dvema kompanijama.
Moesia Oil and Gas ima status operatora projekta preko svog rumunskog ogranka Moesia Exploration.
U prilog zahteva za produžetak istraživanja za 18 meseci, nosilac dozvole navodi kašnjenja koja su uticala na operacije i koja nisu bila predvidljiva – veći nivo kompleksnosti geoloških parametara u odnosu na inicijalne procene, netačne i nepotpune informacije iz inicijalnih seizmičkih istraživanja i nekompletna lista bušotina koju su obezbedile vlasti u desetoj rundi aukcija, održanoj 2010.
Nosioci dozvole predlažu dodatna geološka i geofizička istraživanja, integraciju novih podataka u postojeće baze i reinterpretaciju novih podataka. Ukupni troškovi dodatnih radova procenjuju se na 200.000 dolara.
Prošle godine, NIS Petrol je od Agencije za mineralne resurse tražio produžetak dozvola za istraživanja u zapadnoj Rumuniji, zbog odbijanja vlasnika zemlje da dozvole seizmičke prospekcije, zbog straha da NIS želi da eksploatiše uljne škriljce metodom frakinga.
Iz istog razloga, Panfora Oil and Gas, deo MOL grupe, uputio je sličan zahtev Agenciji. Panfora je tražila da se deblokira situacija nastala zbog obimnih protesta i odbijanja velikog broja vlasnika zemlje da dozvole seizmička istraživanja. Protesti su pojačani zbog negativne reakcije medija i akcija NVO za zaštitu životne sredine.

Izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!