Rumunija: Grinpis traži povlačenje operativne dozvole termoelektrane Rovinari

, Vesti

Grinpis Rumunija, uz pomoća Client Earth-a, nevladine organizacije za pružanje pravne pomoći o pitanjima vezanim za životnu sredinu, podneo je žalbu protiv termoelektrane Rovinari, jedne od najstarijih i najvećih termoelektrana na ugalj u Rumuniji, prema objavljenom izveštaju Grinpisa.

Grinpis Rumunija želi da poništi dozvolu za rad termoelektrane Rovinari, u skladu sa novom regulativom Evropske unije, koja je usmerena protiv zagađenja. Novo odobrenje izdato u septembru 2018. godine omogućava rad TE Rovinari na neograničeni vremenski period, navodi se u saopštenju.

Zahtev je upućen Agenciji za zaštitu životne sredine Gorj, koja je izdala integrisanu ekološku dozvolu. Pre pokretanja sudskog postupka, predviđeno je podnešenje preliminarne žalbe, na osnovu koje je moguće ukinuti licencu. Druga opcija je da zahtev Grinpisa bude odbijen. U tom slučaju, nevladina organizacija će se obratiti sudu.

„Termoelektrana Rovinari je jedan od najvećih emitera CO2 u Evropskoj Uniji i jedan od najopasnijih zagađivača vazduha. Sada je termoelektrana dobila dozvolu za vremenski neograničeno zagađivanje, bez potrebe za procenom ovih rizika“, saopštio je Dominik Dojl, advokat Client Earth-a.

“Procena uticaja na životu sredinu je obavezna kada je u pitanju aktivnost ovakvog obima. EIA nije sprovedena pre izdavanja odobrenja, što znači da se krši kako evropsko, tako i rumunsko zakondavstvo“, kaže se u saopštenju.

Pored toga, TE Rovinari se nalazi uzvodno od lokaliteta zaštićene prirode, u kome su smeštena staništa desetina ugroženih vrsta. Procena uticaja aktivnosti elektrane na ugalj na zaštićenu lokaciju nikad nije sprovedena, kaže Grinpis.

„Integrisana ekološka dozvola omogućava termoelektrani da koristi značajne količine žive, direktno uzvodno od lokacije Natura 2000. Važno je znati efekte ovih hemijskih zagađenja kako bi se osiguralo da ovi vredni ekosistemi ne budu podložni dodatnim pretnjama. Ako se ova procena ne izvrši sada, to nikada neće biti učinjeno, što može značiti nepovratan uticaj na ljude, prirodu i klimu“, rekao je Kozmin Pleškan, aktivista Grinpisa.

Agencija za životnu sredinu ima mesec dana da odgovori na upravnu žalbu. Ako ne bude izvršena izmena integrisane dozvole za životnu sredinu, ekološka organizacija će potražiti pravdu na sudu.

Rovinari je termoelektrana koja radi na ugalj i ima instalisanu snagu od 1.320 MW. Elektrana je u vlasništvu Energetskog kompleksa Oltenia, jednog od dva najveća proizvođača električne energije u Rumuniji.

Izvor: econominca.net

error: Content is protected !!