Rumunija: Hidroelektrika protestuje zbog velikih količina otpada u jezeru Izvorul Muntelui

, Vesti

Hidroelektrika, jedna od najprofitabilnijih državnih kompanija, objavila je da se u poslednje vreme suočava sa problemom velikih količina otpada u području akumulacije Izvorul Muntelui (Bikaz). Kompanija procenjuje da će za rešavanje ovog problema morati da izdvoji oko 30 hiljada evra.

Bogdan Badea, predsednik Izvršnog odbora Hidroelektrike, kaže da bi trebalo primeniti princip „da zagađivač plaća“ ali da se ovo pravilo ne primenjuje.

„U većini akumulacija imamo problem sa otpadom, i većina zagađivača ostane anonimna i prođue nekažnjeno, iako bi trebali biti drastično kažnjeni. Mi se takođe bavimo edukacijom stanovništva u smislu poštovanja zdrave životne sredine“, rekao je Badea.

Topljenje snega i padavine tokom ovog proleća doneli su otpad iz reke Bistrice i njenih pritoka.

„Hidroelektrika ulaže velike napore u ekologizaciju jezera i smanenje količine plutajućeg otpada, koji ima veliki uticaj kako na životnu sredinu tako i na rad hidroagregata“, kažu zvaničnici kompanije.

Akcija Hidroelektrike uključuje prikupljanje, transport i odlaganje plutajućeg otpada sa područja retenzije Dimitrie Leonida (Stežaru).

U poslednjih nekoliko dana, radnici kompanije su prikupili oko 200 džakova zapremnine 240 litara sa đubretom koje se nalazilo u zoni brane. Ackija je u toku i daleko od završetka a rad se odvija korišćenjem sopstvenih resursa, radnika  i opreme (čamci, hvataljke, dizalice), uz eksternu podršku specijalizovanih firmi.

„Hidroelektrika se svake godine u Bikazu bori sa posledicama zagađanja – kao deo brige za životnu sredinu, izbegavajuću tehničke probleme koji bi mogli nastati na turbinama zbog otpada, a odgovornost za reševanje problema leži na vlastima, koje bi morale odlučno delovati, ne dozvoljavajući eskalaciju degradacije životne sredine. Situacija sa zagađenjem na područja Bikaza je ozloglašena“, kaže Bogdan Badea.

On apeluje na lokalne vlasti, Državnu upravu za vode i Nacionalnu gardu za životnu sredinu da iskoriste svoja zakonska ovlašćenja i „identifikuju počinice zagađenja i interevnišu kako bi se ograničio stepen degradacije životne sredine u toj oblasti“.

U 2017. godini, prikupljena je samo jedna tona otpada, pošto je bilo relativno malo padavina, dok je 2016. godine, uz podršku volontera i NVO, kompanija prikupila 50,5 tona otpada iz jezera Izvorul Muntelui.

Zvaničnici kažu da ovlašćeni sakupljači nisu prihvatili otpad za recikližu, i da je Hidroelektrika bila prinuđena da snosi značajne troškove za privremeno skladištenje i odlaganje.

Hidroelektrika procenjuje da će ukupni prihodi u ovoj godini iznositi 685,4 miliona evra, što je za 3,5% manje u odnosu na 2017. godinu, u skladu sa budžetom kompanije koji će razmatrati Skupština akcionara 4. maja.

Kompanija planira da će bruto dobit iznositi 201,4 miliona evra, što je 1,7 puta manje u odnosu na 2017. godinu, kada je procenjena bruto dobit bila 242,8 miliona evra.

Kompanija procenjuje da će proizvodnja ove godine iznositi 14,46 TWh, na osnovu prosečne hidrološke situacije u prethodnih pet godina.

Investcione budžet iznosi 105,4 miliona evra. Veći deo sredstava biće usmeren u razvoj (48,3 miliona evra) i modernizaciju (40,2 miliona evra).

Izvor: economica.net