Rumunija: Kakva je budućnost EK Oltenia? Ekološke investicije planirane za samo četiri grupe

, Uncategorized

Energetski kompleks Oltenia, drugi najveći proizvođač električne energije u Rumuniji, mogao bi biti prisiljen da značajno smanji proizvodnju u narednim godinama zbog ekoloških ograničenja. Prema investicionom programu, kompanija je započela procedure za usklađivanje sa ekološkim standardima, koji će stupiti na snagu sredinom 2021. godine, na samo četiri od ukupno 11 energetskih grupa.

Rukovodstvo kompanije obavestilo je akcionare da je pokrenuta procedura dodele ugovora za instalaciju postrojenja za smanjenje emisija NOX u energetskim grupama 3 i 4. Procenjena vrednost radova je 45,2 miliona leva (9,5 miliona evra). Nabavka obuhvata projektovanje, isporuku, montažu i puštanje u rad postrojenja za smanjenje emisija NOX – nekatalitički sistem sa opremom za monitoring i kontrolu sagorevanja u kotlu, u cilju optimizacije, nezavisan i integrisan sa termoelektranom, navodi kompanija.

Cilj nabavke je ispunjavanje ekoloških standarda Evropske Unije. Jedan od glavnih uslova za rad energetskih grupa koje koriste lignit kao osnovno gorivo jeste njihovo usaglašavanje sa Direktivom 2010/75/EU o ograničavanju emisija u vazduh određenih zagađivača iz velikih postrojenja na sagorevanje. U skladu sa Zakonom o industrijskim emisijama 278/2013 (koji transponuje Direktivu 2010/75/EU), velika postrojenja na sagorevanje snage iznad 300 MW moraju biti u skladu sa graničnim vrednostima. Dnevni prosek emisija NOX iznosi ispod 200 mg/Nmc.

Postrojenja na sagorevanje uglja blokova 3 i 4 termoelektrane Rovinari, odnosno 3 i 4 termoelektrane Turceni, pripadaju kategoriji postrojenja na sagorevanje, sa ulazom od preko 645 t/h, dizajnirane za energetske blokove snage jednake ili veće od 200 MW.

Ove energetske grupe imaju programe usklađivanja sa graničnim vrednostima emisija do 31. marta 2020. godine, tako da je glavni cilj implementacije postrojenja smanjenje emisija NOX u dimnim gasovima na dnevne prosečne vrednosti ispod 200 mg/Nmc, saopštila je EK Oltenia.

Dakle, u četiri grupe EK Oltenia pokrenute su procedure za usaglašavanje sa novim ekološkim zahtevima EU. Međutim, EK Oltenia ima 11 energetskih grupa, ukupne instalisane snage 3.420 MW (TE Turceni, Rovinari, Isalnita i Craiova 2). Sedam grupa ima snagu od preko 330 MW i spadaju među najveće proizvodne kapacitete u Rumuniji, nakon dva reaktora nukelarne elektrane Cernavoda (po 700 MW) i elektrane Petrom Brazi (dva bloka ukupne snage 860 MW).

Neke od njih (verovatno TE Kraiova 2) mogle bi biti konvertovane na gas, ali preostaju dva bloka TE Isalnita, kapaciteta po 315 MW, i dva bloka TE Rovinari i TE Turceni, po 330 MW, za koje nisu najavljene investicije za usklađivanje sa ekološkim propisima.

Evropska komisija je usvojila drastična pravila o zagađenju koja se odnose na elektrane na ugalj. Nove granice su strože za emisije azotnih oksida (NOX), sumpor dioksida (SO2), ugljen dioksida (CO2) i čestica, kojima su dodati zagađivači poput žive, hlorovodične kiseline i hloridne kiseline, koji ranije nisu uzimani u obzir. Energetske grupe imaju rok do 2021. za usklađivanje sa novim vrednostima emisija.

Kako stvari stoje, procedura usaglašavnja započeta je na samo četiri bloka, a sam proces je ne samo dugotrajan, već i veoma skup.

Ovaj problem aktuelan je od proleća 2018. godine.

„Već smo uložili više od milijardu evra u programe usklađivanja. Preostale su nam dve grupe i poštujemo program uslađivanja za 2020. godinu. Sada je 2021. novi rok za novi program. Treba nam vremena, novac ćemo obezbediti“, rekao je u februaru prošle godine Sorin Boza, generalni direktor EK Oltenia, koji je išao u Brisel da zatraži odstupanje EK Oltenia do 2025. godine.

„Nemamo vremena za nove investicije. Da bismo dostigli zadate ciljeve, moramo napraviti fizičke promene u kotlu. Postoji 84 gorinika, a novi gorionik se proizvodi četiri godine. Bićemo primorani da zaustavimo blokove“, rekao je Boza.

Međutim, kao što smo videli, EK Oltenia je iapk pokrenula investicije za usklađivanje četiri bloka.

Izvor: economica.net

 

error: Content is protected !!