Rumunija: Moody’s Investors Service podigao rejting Transelektrike na“Ba1”

, Vesti

Podizanje rejtinga nacionalne kompanije za transmisiju električne energije „Transelektrika“ sa “Ba2” na “Ba1”, za koji je bio zadužen Moody’s Investors Service, prema podacima finansijskih rejting agencija pokazalo se kao stabilno.
Konstatovano je da se, kada se uzmu u obzir promene koje je doneo finansijski paket mera koje je kompanija donela, unapređenje odrazilo na poboljšanje njenog finansijskog profila, kao i na povećanje likvidnosti. Zahvaljujući niskom nivou dugovanja Transelektrike, Moody očekuje da kompanija zadrži svoj ojačan kreditni profil barem do kraja ovog regulatornog ciklusa koji se okončava 30. juna 2019.
“Ba1” rejting odnosi se na poboljšanje takozvanog risk-profila „Transelektrike“ koji određuju njen monopolski status, snažan finansijski profil i nizak stepen zaduženosti. Ipak, agencija upozorava da rejting i dalje zavisi od trenutne izloženosti kompanije u vezi sa denomiranim dugom u stranoj valuti.

error: Content is protected !!