Rumunija: NIS najavljuje nastavak istraživanja u okrugu Timiš

, Investitori

Srpska kompanija NIS Petrol, ogranak ruskog Gazproma, najavila je nastavak operacija na perimetru EX-7 Periam u okrugu Timiš.
Prikupljanje 3D seizmičkih podataka pokrenuto je krajem 2014. u dva bloka, EX-7 Periam i EX-8 Biled, i u martu prošle godine seizmički podaci su prikupljeni na području površine 306 kvadratnih kilometara.
Kako bi se kompletirala seizmička istraživanja u okviru perimetra EX-7 NIS Petrol će nastaviti rad na površini od oko 150 kvadratnih kilometara u zoni u kojoj kompanija ima potpisane sporazume sa vlasnicima zemlje, navodi se u saopštenju kompanije.
Prikupljanjem ovih podataka biće pokriveno 78% ukupnog programa koji sprovodi NIS Petrol. Završetak operacija na preostalom području zavisi od toga da li će prava koja kompanija ima u skladu sa zakonom biti ostvarena sporazumno.
Program obuhvata dve glavne faze operacija. Prva faza podrazumeva pribavljanje seizmičkih podataka na površini od 580 kvadratnih kilometara i bušenje tri istražne bušotine u svakom perimetru u cilju identifikovanja rezervi nafte i gasa.
Seizmički podaci prikupljeni u ovoj fazi dostavljeni su za analizu i na osnovu njih će biti formirani predlozi za istražna bušenja u narednom periodu.
Kompanija NIS sprovodi istraživanja i proizvodne aktivnosti u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini.

error: Content is protected !!