Rumunija: Potrošači električne energije finansiraće EK Oltenia sa 2,2 milijarde evra

, Vesti

Mehanizam podrške za Energetski kompleks Oltenia, drugog najvećeg proizvođača električne energije u Rumuniji, za koji se Vlada odlučila, predviđa isplatu do 10,65 milijardi leva (2,25 milijardi evra) kompaniji koja je ozbiljno pogođena rastom troškova za sertifikate emisija.

Bez ove podrške, EK Oltenia će bankrotirati, a Rumunija će biti primorana da ugasi svetlo.

Već nekoliko meseci na energetskom tržištu se govori o namerama Vlade u Bukureštu da uvede šemu podrške, koju treba da odobri Evropska komisija, za proizvođača električne energije na bazi lignita, Energetski kompleks Oltenia.

EK Oltenia je teško pogođena rastom cena sertifikata za emisiji CO2, a bez šeme podrške verovatno će biti primorana da zaustavi termoelektrane, što znači da Rumunija neće moći da pokrije nacionalnu potrošnju električne energije, čak i uz uvoz sa maksimalnim fizičkim kapacitetima.

Portal e-nergia.ro prvi put je predstavio šemu podrške predviđenu u Memoranduma koji je upućen Vladi, ali o kojem rumunski zvaničnici do sada nisu davali izjave.

Ukratko, Vlada planira da svi potrošači električne energije u Rumuniji plaćaju taksu za podršku EK Oltenia, koja bi se plaćala putem računa za električnu energiju (poput sistema zelenih sertifikata ili doprinosa za kogeneraciju) tokom perioda od deset godina, od 2020. do 2030. godine, u ukupnom iznosu od maksimalno 10,65 milijardi leva, što je preko dve milijarde evra.

Uticaj na račune krajnjih potrošača izosiće 0,033 leva po KWh (1 evrocent) u prvoj godini, nakon čega će se postepeno smanjivati, na 0,002 leva po KWh u 2030. godini.

„Trenutno regulisane cene za domaćinstva iznose oko 0,412 leva (9 evrocenti) po KWh, tako da će ova  taksa povećati cene za 8% u 2020. godini, za 4,8% u 2021. godini i za 4,3% u 2022. godini“, prema ovoj šemi.

Od ovog novca, EK Oltenia će svake godine plaćati deo sertifikata za emisije koje je kompanija dužna da kupi na evropskoj berzi EEX.

Modeliranje pokazuje da će tokom deset godina EK Oltenia iz sopstvenih izvora platiti 78,8 miliona sertifikata, a od novca prikupljenog po osnovu šeme podrške razliku od 67,7 miliona. Ove brojke obračunate su na osnovu prognoze proizvodnje električne energije u EK Oltenia u narednih deset godina.

Procenu mehanizma podrške obavljaće ANRE jednom godišnje, a iznos podrške ili vremenski period mogu se skratiti, u zavisnosti od kapaciteta koji bi na rumunskom tržištu mogli da zameni termoelektrane.

Šema podrške zasnovana je na striktnim prognozama proizvodnje, na trenutnim troškovima EK Oltenia za svaku energetsku grupu i akutelnim cenama i prognozama za tržište električne energije energije, a uključuje i studiju Transelektrike, koja pokazuje da su, barem u ovom trenutku, termoelektrane na ugalj EK Oltenia neophodne za pokrivanje potrošnje električne energije u zemlji.

Cilj je ubediti Evropsku komisiju da odobri ovaj program podrške lignitu, s obzirom na to da je briselska politika upravo suprotna i obeshrabruje upotrebu uglja.

EK Oltenia iz vlastitih izvora ne može da plati sve sertifikate za emisije, s obzirom na to da se njihova cena neprestano povećava, dostigavši 29 evra. Prošle godine, EK Oltenia je platila 296 miliona evra za sertifikate, uz pomoć kredita, dok je za ovu godinu potrebno 338 miliona evra, koji moraju biti uplaćeni do aprila 2020. godine.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!