Rumunija: Presuda Suda pravde EU zbog kršenja obaveza zaštite životne sredine državne kompanije u stečaju Moldomin

, Vesti

Sud pravde EU odlučio je u četvrtak da osudi Rumuniju zbog nedostatka odgovarajućih ekoloških mera u jezeru Bosneag, koje pripada rudniku bakra i cinka, državnoj kompaniji, Moldomin SA Moldova Nouă, koja je bankrotirala 2010.
Evropski sud odlučio je da obaveže Rumuniju da plati sve potrebne troškove.
U obrazloženju odluke stoji da je država propustila da usvoji odgovarajuće mere kako bi se sprečilo podizanje prašine na površini bare Bosneag i na taj način prekršila obaveze iz člana 4. direktive 2006/21/EC o upravljanju otpadom iz ekstraktivnih industrija i izmenjenu direktivu 2004/35/EC.
U skladu sa evropskim procedurama, država ima obavezu da ispravi ovaj propust u najkraćem roku.
Ako nakon novih preporuka Evropske komisije, sud konstatuje da država članica nije postupila u skladu sa presudom, on može dosuditi isplatu jednokratnu sume i/ili novčanu kaznu. Pored toga, ako se ne ispoštuju mere Komisije za transponovanje direktive, sud države članice, na predlog Komisije, može propisati novčanu kaznu, stoji na sajtu evropskog Suda pravde.
Ministarstvo finansija je u saopštenju objavilo da će, zajedno sa Ministarstvom životne sredine, Ministarstvom finansija i ANRE, nastojati da sprovede odluku u najkraćem roku, i izvrši analizu s namerom da razjasni odgovornost za trenutnu situaciju, navodeći da se radi na prilagođavanju pravnog okvira kako bi se adekvatno odgovorilo na obaveze koje proističu iz evropskog zakonodavstva. „Takođe ćemo blisko sarađivati sa Evropskom komisijom kako bi se izbegla akcija u slučaju neizvršenja presude i izricanje novčane kazne“, navodi se u saopštenju.
U martu, Vlada je pripremila Nacrt Hitne Uredbe koja treba da omogući da se investicije u životnu sredinu državnih preduzeća u sektoru ekstraktivne industrije, finansiraju direktno iz državnog budžeta, u određenim situacijama, u cilju usklađivanja za propisima EU. Uslovi za finansiranje iz budžeta su: rizik od prekograničnog zagađenja, država kompanija koja je bankrotirala i ne može da snosi troškove proistekle iz obaveza u oblasti zaštite životne sredine i postojanje neposrednog rizika osude od strane Suda pravde EU.

error: Content is protected !!