Rumunija: Proizvodnja uglja opada, dok potrošnja raste

, Vesti

Proizvodnja uglja u Rumuniji iznosila je 4,4 tona ekvivalentne nafte (TEN) prošle godine, što je manje za 4,5 odsto u odnosu na 2013. godinu. To predstavlja 0,1 odsto svetske proizvodnje uglja, prema podacima naftne kompanije Btitish Petroleum.

Kina je zabeležila najveću proizvodnju uglja u svetu od 1,8 milijardi TEN-a, a zatim SAD sa 507, 8 miliona TEN-a, prenosi lokalni Kapital. U Evropskoj uniji proizvodnja je iznosila 151, 4 miliona TEN-a.

Potrošnja uglja u Rumuniji dostigla je 5,8 miliona TEN-a, što je u poređenju sa 2013. više za 0,3 odsto i predstavlja 0,1 odsto svetske potrošnje.

Kina je zabeležila najveću potrošnju na svetu – 1,9 milijardi TEN-a.

Rumunija je imala rezerve uglja od 291 milion tona na kraju prošle godine.

„Nažalost, suočavamo se sa sušom i lošijim hidrološkim uslovima nego prošle godine. Prognoze za jun, jul i avgust pokazuju da je tok reka na silaznoj putanji, uključujući i tok Dunava. U zemlji, stotinama hektara preti suša“, zaključio je Borza.

error: Content is protected !!