Rumunija: Radni vek postojećih termoelektrana na ugalj treba produžiti do 2030. godine

, Vesti

Period rada termoelektrana na ugalj koje su u procesu ekspolatacije potrebno je produžiti do 2030. godine, kako bi se osigurala održiva tranzicija ka čistoj energiji i garantovala sigurnost snabdevanja, izjavio je rumunski ministar energetike Anton Anton na neformalnom sastanku ministara energetike EU, održanom u Lincu od 17. do 19. septembra.

„Za Rumuniju, zabrinjavajuća je mogućnost isključivanja sa tržišta proizvodnih kapaciteta na bazi domaćeg uglja, povećanjem cene sertifikata za emisije. Verujemo da takav pristup, na srednji i duži rok, može da stvori velike probleme u nacionalnom energetskom sistemu i posredno dovede u pitanju energetsku sigurnost. Sigurnost snabdevanja jeste i mora ostati u nadležnosti država članica. Da bi se obezbedila tranzicija i podrška čistoj energiji, i garantovala sigurnost snabdevanja, posebno za zemlje koje se oslanjaju na ugalj u velikoj meri, potrebno je produžiti period rada postojećih termoelektrana na ugalj najmanje do 2030. godine“, rekao je rumunski ministar energetike.

Prema saopštenju Ministarstva energetike, ministar Anton je takođe govorio o specifičnosti strateških rezervi koje ne mogu biti predmet tržišne regulative.

Što se tiče limita od 550 grama CO2 po KWh za energetske kapacitete koji mogu izaći na tržište, ministar Anton je istakao da se na taj način eliminišu kapaciteti koji su u procesu modernizacije i nove jedinice koje ne mogu da koriste mehanizme kapaciteta. Ova veoma striktna granica utiče upravo na kapacitete koji značajno doprinose energetskoj bezbednosti, navodi se u saopštenju.

Na ovom sastanku, Austrija je kao predsedavajuća EU, pokrenula Inicijativu Hidrogen, za podsticanje razvoja tehnologija koje obezbeđuju bolju integraciju obnovljivih izvora i korišćenje obnovljivih vodonika u transportu, skladištenju i industriji.

Govoreći o ovoj temi, Anton je, kao potpisnik inicijative, rekao da su Evropi potrebne nove metode i tehnologije skladištenja energije, što je važan uslov za energetsku bezbednost kontinenta. On je dodao da je vodonik jedno od obećavajućih rešenja, i u isto vreme čist metod skladištenja energije.

Ministar Anton učestvovao je od 17. do 19. septembra u Lincu na neformalnom sastanku ministara energetike i konferenciji na visokom nivou „Promena za promenu: Inovativne tehnologije za energetski intezivne industrije“.

Neformalni sastanak 28 država članica bio je prilika za izjašnjavanje o Evropskom klimatskom paketu, s fokusom na mehanizme kapaciteta, u kontekstu usvajanja novog modela integrisanog tržišta električne energije.

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!