Rumunija: Raspored povlačenja termoelektrana na lignit EK Oltenia

, Vesti

Energetski kompleks Oltenia, drugi ponajveći proizvođač električne energije u Rumuniji, zatvoriće u narednih deset godina termoelektrane na lignit ukupne instalisane snage 1.000 MW, i umesto njih otvoriti elektrane na gas kapaciteta 800 MW.

Strategija smanjenja emisije CO2 iz Energetskog kompleksa Oltenia, pomoću koje se vlasti u Bukureštu nadaju da privole Brisel da odobri šemu podrške za termoelektrane u narednih deset godina, predviđa povlačenje pojedinih grupa na lignit ukupne instalisane snage 945 MW. Dakle, ako ove godine instalisana snaga u elektranama Rovinari, Turceni, Isalnita i Kraiova 2 iznosi 3.240 MW, do 2030. godine dostupna instalisana snaga na lignit biće svega 2.295 MW.

Umesto povučenih kapaciteta otvoriće se nove grupe na gas, ukupnog kapaciteta 800 MW, koji će početi sa radom od 2024. godine – tada će biti na raspolaganju prvih 200 MW. Direktor kompanije, Sorin Boza, rekao je u više navrata da će se nove grupe graditi u kombinovanom ciklusu u TE Turceni, Isalnita i Kraiova 2.

Rovinari, najefikasnija elektrana EK Oltenia, radiće sa tri grupe (ukupno 990 MW) i one neće ulaziti na buduće tržište kapaciteta, koje Vlada namerava da uspostavi.

U TE Turceni, ukupna instalisana snaga grupa na lignit iznosi  1.320 MW (četiri grupe po 330 MW). One će raditi do 2025. godine, a jedna grupa će ući na tržište kapaciteta. Grupe će se povlačiti od 2026. godine, kada će početi sa radom nova grupa na gas snage 300 MW.

TE Isalnita, kapaciteta 630 MW, biće u funkciji do 2025. godine, a jedna grupa od 315 MW od te godine će raditi na tržištu kapaciteta. I ovde će od 2026. godine raditi nova grupa na gas snage 300 MW.

TE Kraiova 2, kapacitet 300 MW, biće zadržana do kraja 2023. godine. Od 2024. godine, termoelektrana će biti zatvorena i počeće sa radom nova grupa na gas, snage 200 MW.

Nakon zatvaranja kapaciteta na ugalj i puštanja u rad grupa na gas, ukupne emisije CO2 celog kompleksa smanjiće se sa 0,91 tona CO2 po MWh u 2019. godini, na 0,77 tona u 2030. godini.

Međutim, investicije u tri nove grupe na gas procenjuju se na 560 miliona evra. Ovaj novac kompanija nema na raspolaganju, osim ako ne bude odobrena šema podrške, na osnovu koje će kompanija prikupiti, u periodu od deset godina, preko dve milijarde evra od potrošača u Rumuniji, koji bi u tom slučaju preuzeli deo troškova za certifikate emisija.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!