Rumunija: Za buduću hidroelektranu Turnu Magurele neophodna je kost-benefit analiza

, Vesti

Predsednik rumunskog Senata Kalin Popesku-Tariceanu kaže da projekat nove hidroelektrane na Dunavu, kao jedna od glavnih investicija u energetskoj strategiji, mora biti ozbiljno razmotren iz ugla kost-benefit analize. Vrednost projekta je najmanje 2 milijarde evra.

Tariceanu je na Forumu o strategiji Evropske Unije za Dunavski region rekao da buduća hidroelektrana na Dunavu, na već poznatoj lokaciji, Turnu Magurele, zahteva ozbiljnu i objektivnu kost-benefit analizu. Njen instalisani kapacitet nije veliki, ne može se porediti sa Đerdapom, i iznosi oko 400 MW, ali će elektrana raditi sa visokim troškovima na rumunskoj strani, zbog odlika rumunske obale, s obzirom da zahteva izgradnju kanala dužine nekoliko desetina kilometara, koji bi, praktično, imao funkciju brane.

Ovo predstavlja prvo javno iznošenje stava nekog rumunskog zvaničnika o projektu HE Turnu Magurele.

Hidroenergetski kompleks Turnu-Magurele-Nikopol, treća hidroelektrana na Dunavu, trebala bi biti izgrađena u partnerstvu sa Bugarskom, i koštaće 2,09, odnosno 2,57 milijardi evra. Hidroelektrana bi, prema projektu, trebala imati 12 turbina, i  instalisani kapacitet od 420 MW.

Hidroelektrana se pojavljuje na listi investicija koje će se implementirati u formi privatno-javnog partnerstva. Hidroelekrika je izrazila spremnost da učestvuje u projektu.

Prema Strategiji energetike, do 2030. godine ukupna instalisana snaga hidroelektrana u Rumuniji dostići će 7.490 MW, u odnosu na 6.741 MW 2018. godine. Proizvodnja električne energije u hidroelektranama povećaće se na sa 16,55 TWh na 17,6 TWh 2030. godine.

Izvor: econominca.net

error: Content is protected !!