Rumunija: Zagađenje reke Moriš nakon incidenta u elektrani Iernut

, Vesti

Rumunska Nacionalna uprava za vode interevenisala je u petak nakon incidenta u kome je došlo do izlivanja mineralnog ulja iz transformatora u reku Moriš, na oko 100 metara nizvodno od termoelektrane Ierunut Romgaz, navodi se u saopštenju ove institucije.

Incident u kome je došlo do izlivanja ulja iz tranformatora dogodio se 13. aprila 2018. u 13:40. Prema procenama, reč je o količini od jedne tone. Osoblje ANAR-a je uzelo uzorke na licu mesta. Interevnisano je na izvoru radi zaustavljanja zagađenja, u termoelektrani Iernut. Prema podacima o proizvodu, turbinsko ulje ne sadrži poliklorirani bifenil i poliklorirani trifenil, koji imaju mali uticaj na životnu sredinu, dodaje se u saopštenju.

ANAR navodi da se zagađenje na reci Moriš prostire u dužini od 10 kilometara i širini od 70 do 80 metara linearno, gde su prijavljene uljne mrlje.

Prema saopštenju, Uprava za vodu je tokom noći instalirala 80 metara široku apsorpcionu branu, na lokaciji Tejuš. ANAR navodi da je u toku instalacija apsorpcionu brane nizvodno od Sibota, širine 120 metara linearno. Apsorpciona brana 200 metara linearno biće instalirana uzvodno od brane Mintia, kao i 300 metara linearno na lokaciji Batut u okrugu Arad.

ANAR navodi da će za sakupljanje ulja koristiti skimere u područjima gde to dozvoljava brzina vode (uzvodno od brane Mintia). Zbog brzine protoka reke Moriš (180 m/s), izuzetno je teško postavljanje i održavanje apsorpcionih brana.

Prema saopštenju, nije zabaležen pomor ribe.

Kompanija Romgaz objavila je u petak da je došlo do incidenta i da je intervenisao specijalizovani tim kompanije koji je zatvorio postrojenja za otpadne vode u elektrani Iernut. Tokom prilikom došlo je do izlivanja u reku Moriš otpadne vode koja je sadržala 20 do 30 litara ulja.

Romgaz navodi da je problem rešen uz prisustvo predstavnika udruženja za ekologiju Moriš, zatvaranjem postrojenja i upotrebom specijalnih apsorpcionih brana za ove situacije. Nije bilo curenja koje je moglo uticati na javno zdravlje, floru i faunu reke Moriš, saopštio je Romgaz.

Izvor: profit.ro