Rumunska Hidroelektrika pustila u rad 110 kV trafostanicu na platformi HE Bradisor

, Vesti

Rumunska državna kompanija Hidroelektrika, jedan od najvećih proizvođača električne energije u Rumuniji, saopštila je da su završeni radovi na modernizaciji 110 kV trafostanice, koja opslužuje hidroelektranu Bradisor. Vrtednost investicije iznosi 5,4 miliona leva (1,2 miliona evra). Hidroelektrika navodi da je pustila u rad 110 kV transformatorsku stanicu, koja opslužuje HE Bradisor, nakon izvođenja radova na modernizaciji. Radove je realizovala kompanija TIAB S.A. Bukurešt.

Spoljna trafostanica od 110 kV nalazi se na platformi pored HE Bradisor i povezuje hidroelektranu sa Nacionalnim energetski sistemom (SEN) na naponskom nivou od 110 kV putem vazdušne linije Bradisor – Turnu i Bradisor – Cornetu nizvodno i Bradisor – Malaia i Bradisor – Lotru nizvodno; osigurava interno napajanje električnom energijom HE Bradisor, platforme Bradisor i potrošača na 20 kV mreži u oblast Bradisor preko transformatora 10 MVA 110/20 kV; realizuje interkonekciju sa hidroelektranama koje se nalaze uzvodno – HE Malaia i HE Ciunget i nizvodno – HE Cornetu i HE Turnu, navodi kompanija.

„Ove godine poseban akcenat smo stavili na izvođenje radova na modernizaciji i retehnologizaciji, a to će se odraziti na povećanju operativne sigurnosti objekata koje imamo u svom portfoliju. Sigurnost onoga što već imamo je vitalni korak u investicijama Hidroelektrike, kao što smo to već naglasili u drugim prilikama. Želimo da se uverimo da objekti imaju visok stepen dostupnosti i da mogu bez problema da odgovorie na bilo koji zahtev SEN-a (Nacionalnog energetskog sistema)“, rekao je Bogdan Badea, predsednik Izvršnog odbora Hidroelektrike.

Hidroelektrika je vodeći proizvođač električne energije u Rumuniji i glavni je pružalac tehnoloških usluga u nacionalnom energetskom sistemu. Kompanija ima u funkciji više od 209 hidroelektrana ukupne instalisane snage 6.482 MW.

Izvor: profit.ro

 

 

 

error: Content is protected !!