Savjet ministara BiH dao podršku za blok 7 TE Tuzla

, Vesti

Višegodišnja priprema za izgradnju bloka 7, 450 MW, u Termoelektrani Tuzla bliži se kraju. Nakon duge analize koja je trajala godinu dana, izgradnja bloka sedam u Termoelektrani Tuzla dobila je podršku Savjeta ministara BH te s tim u vezi s tim ovlastila predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH da premijeru NR Kine uputi pismo podrške. Zbog političkih turbulencija i čestih promjena političkih partija koje su činile vlast, na ovom projektu je izgubljeno deset godina u traženju pravog strateškog partnera. “Prvobitno je bio planiran za 2016, pa 2017. Sada, ako bude sve kako treba, možda može biti gotov 2021. godine”, pojašnjava bivši vođa projekta izgradnje bloka 7 u TE Tuzla Jusuf Merić. Ovakav projekt, zbog strogih ekoloških standarda, odbila je kreditirati Europska unija i njene institucije. Zbog toga se EPBiH okrenula Kini, koja će s 785 mil. eura kreditirati izgradnju bloka sedam. “Bit će finaciran od Exim banke, kineske izvozne banke, s dva posto kamate i 20 godina za otplatu kredita”, dodaje Merić. Prodajne cijena energije iz bloka 7 TE Tuzla iznosi 56,75 EUR / MWh. Pored toga, cijena lignita iz rudnika „Kreka“ predviđena u projektu iznosi nešto manje od EUR 2.4/GJ (4,75 KM), ali ako stvarna cijena projekta bude veća, “konkurentnost postojeće proizvodnje i isplativosti izgradnje novih jedinica bit će ugroženi”, kaže se u dokumentima Elektroprivrede BiH na koje su upozorile ekološke udruge.
Stručnjaci upozoravaju da je blok sedam jedina slamka spasa za rudnik Kreka, koji zapošljava oko četiri tisuće rudara. “Mora se imati u vidu da ovakva ‘ranjena’ Kreka, koja je dovedena pred kolaps, i danas daje oko 40 posto energetskog uglja u Elektroprivredu i eventualnim padom rudnika Kreka ugrozio bi se cjelokupni energetski sistem”, napominje Edin Delić s Rudarsko-geološkog fakulteta Tuzla. Blok sedam bit će zamjenski već dotrajalim blokovima, čiji je vijek trajanja pri kraju. “Imamo viška električne energije na tržištu i ona je jeftina. Sve bankarske institucije, poput IBRD-a, Svjetske banke itd. imaju zabranu finacirati termoelektrane. Ostali su samo praktično privatni investitori ili, da se to prevede – ostali su Kinezi”, kaže Merić. FTV neslužbeno saznaje da je Savjet ministara time ipak dao prednost bloku sedam u odnosu na izgradnju TE u Banovićima, koja je zbog brojnih propusta u projektiranju tek na pola puta. Kada blok 7 bude izgrađen, davat će gotovo četvrtinu energije koju proizvodi EPBiH.

izvor: energetika-net.com

error: Content is protected !!