Severna Makedonija: Nafta i gas – regulatorni okvir

, Vesti

Tržište nafte i gasa u Severnoj Makedoniji je generalno regulisano pravilima okvirnоg Zakonа o energetici. Ovај zakon postavlja zahteve za aktivnosti u sektoru nafte i gasa, uključujući, između ostalog, obradu, trgovinu, transport i distribuciju nafte i gasa. Zakonodavstvo se takođe sastoji od Zakona o obveznim rezervama nafte, koji sprovodi Direktivu 2009/119 / EC o minimalnim zalihama sirove nafte i / ili naftnih proizvoda. Primena ovog zakona ponovo je odgođena za 1. januar 2020. godine, čime se ukida trenutno važeći Zakon o obaveznim rezervama nafte i naftnih derivata.

Glavni organi vlasti u energetskom sektoru su: Ministarstvo ekonomije; Regulatorna komisija za energetiku, nezavisni regulatorni organ zadužen za izdavanje dozvola i regulisanje cena i tarifni sistem; i Agencija za energetiku, koja sprovodi energetsku politiku Vlade.

Od 1. januara 2020. godine, trenutni Direktorat za obvezne rezerve nafte i naftnih derivata, organ nadležan za obavezne rezerve nafte, biće transformisan u  Agenciju za obvezne rezerve nafte.

Tržište nafte u Severnoj Makedoniji je liberalizovano već neko vreme. Međutim, zahtevi za liberalizaciju dati u Trećem energetskom paketu u pogledu gasa, tek treba da budu postignuti. Za sada postoje samo tri kvalifikovana snabdevača na tržištu. Amandmani na važeće zakonodavstvo trebali bi dovesti do razdvajanja operatora prenosnog sistema GAMA u skladu sa direktivom.

U poslednjem periodu, zemlja je započela izgradnju nacionalne gasne infrastrukture a opštine moraju da odluče da li će same graditi distributivnu mrežu ili će to biti učinjeno putem javno-privatnog partnerstva.

Potpisivanje memoranduma s grčkim operatorom prenosnog sistema potvrđuje nameru za osiguranjem stabilnog snabdevanja gasom na tržištu Severne Makedonije iz međunarodnih projekata, kao što je Trans-jadranski gasovod.

error: Content is protected !!