Slovenija: Aneks ugovora o koncesiji

, Vesti

Vlada Slovenije potpisala je aneks ugovora o koncesiji za korišćenje reke Drave za proizvodnju električne energije, sa kompanijom Dravske elektrarne Maribor.
Ugovor o koncesiji, između ostalog, predviđa obavezu koncesionara da prema uputstvima koncedenta izda posebne priloge, koji su sastavni deo pogodbe. Koncesionar je pripremio prilog Ugovora o koncesiji i predao ga konscedentu. Ugovor o koncesiji takođe predviđa da prilog postaje sastavni deo ugovora o koncesiji zaključivanjem aneksa. Za potpisivanje ispred Vlade ovlašćen je ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Ireno Majcen.
Prilog sadrži 11 foldera za svaku hidroelektranu – HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje i HE Formin. Izdati su i neki opšti ili zajednički direktorijumi. Svaki folder sadrži svoj CD na kome se nalaze detalji o konkretnoj hidroelektrani.

error: Content is protected !!