Slovenija: Evropska investiciona banka želi dodatne garancije u pogledu kredita za TEŠ6

, Vesti

Ekonomičnost šestog bloka termoelektrane Šoštanj, ugrožena povećanjem cene projekta, poskupljenjem velenjskog uglja i istorijski niske cene električne energije, počela je da brine njene međunarodne donatore.

Prema informacija do kojih su došli slovenački mediji, Evropska investiciona banka, koja je za izgradnju termoelektrane odobrila kredit od 550 miliona evra, traži dodatne državne garancije, kojima bi se garantovalo vraćanje kredita.

U Ministarstvu finansija tvrde da nisu potrebne dodatne garancije za EIB i da sporazumi važe do kraja perioda za koji su zaključeni.

Međutim, u EIB su očigledno dobro proučili Zakon o garancijama koji je usvojen 2012. godine, tokom drugog mandata Vlade Janeza Janše. Ovo je jedan od uslova pod kojim su odobrene državne garancije za kredit.

Nekoliko meseci nakon usvajanja zakona, na proleće 2013. i podnošenja ostavke direktora TEŠ Simona Tota, zvanični troškovi projekta porasli su na 1,4 milijardi evra. Istovremeno, nosioci projekta su prekršili dva navedena uslova.

U sporazumu o regulisanju odnosa koji je potpisan sa državom,oni su se obavezali da cena po kojoj će plaćati ugalj neće prelaziti 2,25 evra po gigadžulu i da profitabilnost projekta neće biti ispod devet procenata. Ni jedan od ova dva uslova neće biti ispunjen.

Predstavnici IEB su objasnili da žele od države jasan signal o njenim daljim garancijama za kredit. To bi značilo da Vlada treba da potvrdi šestu verziju investicionog programa za TEŠ6, koji je primila u februaru od strane holdinga Slovenian Power Plants (HSE).

Međutim, očigledno je da će IEB morati da čeka jer je materijal o TEŠ6 do daljnjeg zaglavljen u proceduri Vlade.

Za ovo postoje najmanje dva razloga. Prvo, Vlada još uvek čeka izveštaj Slovenačkog državnog holdinga (SDH) o tome da li je bilo rupa u finalnoj verziji investicionog plana i nalazima stranih konsultanata (nemački Vattenfall). Ključno pitanje je da li su prihodi od prodaje električne energije zaista veštački naduvani. Plan predviđa brz rast prodajne cene, 47 evra po MWh u 2017.do 71 evro po MWh u 2021. godini.

Drugi razlog se odnosi na moguće sankcije zbog kršenja revidiranih obaveza. TEŠ kao pravno lice trebalo bi da plati kaznu u iznosu od 100.000 evra zbog kršenja obaveza, ali je država tražila izuzeće. U narednim nedeljama potrebno je postaviti ciljeve koji moraju biti ispunjeni od strane menadžementa SHE i elektrane.

Problemi su se javili i na početku probnog rada novog 600 MW bloka. Neophodna tehnička provera od strane državnih inspektora za infrastrukturu počela je 6. maja. Prema nekim informacijama, u TEŠ su želeli da probni period startuje ove nedelje ali su morali da odlože planove. Komisija koja vodi proveru, najavila je da bi posao mogao potrajati i do mesec dana. U slučaju kašnjenja probnog rada, Alstom ima pravo da traži odštetu, koja prema nekim procenama iznosi 20.000 evra po danu kašnjenja.

error: Content is protected !!