Slovenija: Nafta i gas – regulatorni okvir

, Vesti

Treći energetski paket implementiran je u Sloveniji donošenjem Zakona o energetici 2014. godine. Međutim, brojno potporno zakonodavstvo tek treba da bude usvojeno. Slovenački energetski koncept je u procesu usvajanja, dok je Strategija za mobilizaciju investicija u energetskoj obnovi zgrada već usvojena. Zadržan je ITO model, uz poštovanje razdvajanja vlasništva. Proces liberalizacije je unapređenjem uklanjanjem zahteva za energetske licence u energetskoj industriji.

Slovenačko tržište prirodnog gasa je jedno od najmanjih u EU, sa obimom od približno milijardu standardnih kubnih metara godišnje. Slovenija je u potpunosti zavisna od uvoza gasa iz Rusije, Austrije i Italije, u pokrivanju domaće tražnje.

PLINOVODI d.o.o. je operater prenosnog sistema, isključivo odgovoran za upravljanje slovenačkom prenosnom mrežom prirodnog gasa. Slovenačka mreža je sastavni deo panevropskog sistema za prenos gasa i povezana je sa Austrijom, Italijom i Hrvatskom.

Glavni regulatorni organ u sektoru nafte i gasa je Agencija za energetiku, koja takođe reguliše distribuciju.

 

error: Content is protected !!