Srbija: Avala i Dundee Precious Metals čekaju milost akcionara

, Investitori

Avala Resources je objavila da je uoči sastanka akcionara koji će se održati 5. aprila 2016. postavila menadžerske informacije i provezani materijal na svom profilu na www.sedar.com.
Na sastanku će se od akcionara tražiti da odobre ranije najavljenu transakciju sa Dundee Precious Metals, kontrolnim akcionarem Avale, gde DMP predlaže preuzimanje svih emitovanih i preostalih akcija Avale koje ne poseduje. Dogovor podlože odredbama i uslovima sporazuma od 11. februara 2016. između Avale i DPM. Ukoliko aranžman stupi na snagu, nosioci običnih akcija Avale, dobiće 0,44 običnih akcija Dundee za svaku akciju Avale koju poseduju.
Bord direktora Avale savetuje akcionarima da glasaju u korist ovog sporazuma.
Kao rezultat sporazuma, deoničari Avale posedovaće približno 956.340 akcija DPM, što prestavlja 0,68% akcija kompanije. Sporazum mora odobriti većina akcionara Avale koji će glasati na sastanku akcionara.
U skladu sa dogovorom, rok za zatvaranaje traksakcije je 30. april 2016.
Dundee Precious Metals je internacionalna rudarska kompanija sa sedištem u Kanadi, listirana na TSX berzi. DPM se bavi istraživanjem, razvojem, rudarstvom i obradom plemenitih metala. Kompanija je vlasnik istraživačkih projekata u Srbiji, rudnika Chelopch i projekta Krumovgrad u Bugarskoj, rudnika zlata Kapan u Jermeniji i topionice Tsumeb u Namibiji.
Avala Resources je kompanija sa sedištem u Kanadi koja se bavi istraživanjem i razvojem mineralnih sirovina u Srbiji. Glavni projekti kompanije su Timok (depoziti zlata Bigar, Korkan, Kraku Pešter i Istočni Korkan), Tulare (depoziti zlato-bakar Kiseljak i Žuti potok) i projekat zlato-bakar Lenovac, zajedničko ulaganje sa Rio Tinto.

error: Content is protected !!