Srbija, Bosna rudarstvo: Uprkos krizi na svetskim berzama Mineco investira i u 2016. godini

, Investitori

Istorijski pad cena obojenih metala na vodećoj svetskoj berzi metala u Londonu u protekloj godini, imao je za posledicu da se veliki broj kompanija u rudarskom sektoru suoči sa smanjenjem planiranih investicija i otpuštanjem radnika. Nedovoljna potražnja, odnosno neprilagođena ponuda metala na svetskim tržištima uslovile su pad rentabilnosti u proizvodnji uz gomilanje gubitaka, a prema prognozama eksperata, ovaj negativni trend za mnoge od njih nastaviće se najmanje do kraja prvog polugodišta, a verovatno i tokom cele ove godine.
Uprkos globalnim tendencijama, Mineco Grupa, koja posluje na četiri kontinenta i predstavlja jednog od najvećih investitora u Srbiji iz oblasti rudarstva, u tekućoj godini planira da nastavi sa investicijama i novim zapošljavanjem. Britanska kompanija Mineco Ltd, članica Mineco Grupe, koja sa partnerima upravlja u rudnicima olova i cinka “Veliki Majdan” kod Ljubovije i “Rudnik” kod Gornjeg Milanovca, a takođe priprema za otvaranje rudnik olova i cinka “Bosil-Metal” kod Bosilegrada, u 2016. godini će izdvojiti dodatna ulaganja i obezbediti posao za oko 800 radnika koji već rade u njihovim rudnicima u Srbiji kao i jedan broj novih radnih mesta.
„Za osposobljavanje rudnika olova i cinka kod Bosilegrada ćemo, ukoliko sve bude išlo prema planu, u ovoj godini za tehnološka rešenja i rudarske istražno-pripremne radove izdvojiti oko 1,5 miliona dolara. U istraživanje novih lokacija i obnavljanje opreme u našim operativnim rudnicima Velikom Majdanu i Rudniku, kao grupa planiramo dodatna ulaganja barem u sličnom iznosu kao u protekloj godini. Nove investicije podrazumevaju i proširenje obima posla, pa ćemo u narednoj godini povećati i broj zaposlenih. Ali u aktuelnoj situaciji, naravno da nam je kratkoročni prioritet zaštita postojećih radnih mesta“ – izjavio je Bojan Popović, direktor Mineco Ltd.
Iako je poslovanje u 2015. pretrpelo jak pritisak usled nepovoljnih prilika na tržištu metala, planovi ove kompanije za tekuću godinu nisu umanjivani budući da je sigurno tržište za koncentrate ruda olova i cinka obezbeđeno zahvaljujući širokoj mreži Minecovih partnera, koji pokrivaju Evropu, Aziju, Afriku i Severnu Ameriku. Pored toga, prema rečima Popovića, Mineco uvek reinvestira profit u dalji razvoj svojih rudnika, što je do sada omogućavalo njihov nesmetani rad.
Ova grupacija je do sada u rudarske projekte u Srbiji i BiH uložila oko 55 miliona dolara. Iz sopstvenih sredstava Mineco je zajedno sa partnerima od 2010. godine za otvaranje rudnika Bosil-Metal izdvojio oko 11 miliona dolara, a biće neophodna dodatna investicija od oko 12 do 15 miliona dolara u zavisnosti od izbora i implementacije finalnih tehnoloških rešenja. Ukoliko sve bude teklo po planu, otvaranje rudnika se planira za 2018. godinu. “Bosil-Metal” će nakon više od 40 godina biti prvi rudnik sa podzemnom eksploatacijom u Srbiji koji je kompletno izgrađen i osposobljen za rad. Rudnik “Veliki Majdan”, Mineco je 2006. godine preuzeo iz stečaja, a 2009, nakon dvoipogodišnjih radova na sanaciji brane jalovišta, kopova i pogona flotacije, pokrenuta je proizvodnja, nakon čega je taj rudnik ponovo postao nosilac razvoja tog kraja sa oko 300 zaposlenih. U ROC “Rudnik” su nakon privatizacije 2004. godine, sprovedeni obimni programi obnove objekata i podzemne infrastrukture, uloženo je u novu liniju flotacije i obezbeđenje jalovišta, koje danas ima 9 brana. Od privatizacije, rukovodstvo rudnika i flotacije „Rudnik” povećalo je masu za plate, obim proizvodnje i broj radnika na preko 400, a kopovi kojima ova firma raspolaže su među najmodernijima u Srbiji. Privatizacija rudnika “Rudnik” od strane Mineca i partnera putem namenske firme “Contango doo” iz Beograda je, po oceni Agencije za privatizaciju Republike Srbije, proglašena za jednu od najuspešnijih. To je potvrđeno nedavnom studijom NALED-a i USAID-a, koja je privatizaciju rudnika “Rudnik” uvrstila u pet najboljih privatizacija u Srbiji.
Za potpuno osposobljavanje jednog rudnika potrebna su mnoga ulaganja i razna istraživanja što, prema rečima Popovića, podrazumeva period od 10 pa i više godina mukotrpnog rada do eventualnog povraćaja uloženih sredstava.
“Mi smo za “Bosil-Metal” tokom 5 godina uradili elaborat koji sadrži osnovne koncepcije eksploatacije, održavanja i izgradnje podzemnih kopova, tehničke projekte za pojedine objekte i delove tehnološkog procesa. Do sada smo izgradili nekoliko infrastrukturnih objekata i preko 6.500 metara podzemnih tunela i prostorija, a u naredne tri godine predstoji nam izgradnja celokupne infrastrukture i zapošljavanje oko 200 do 250 novih radnika, kako bi rudnik mogao da se otvori 2018. godine. Tek nakon 5 godina po otvaranju rudnika, investicija počinje da se vraća, ali pod uslovom da su cene metala na svetskom tržištu na zadovoljavajućem nivou. U skladu sa našom razvojnom strategijom, očekujem da ćemo i ubuduće profite reinvestirati, jer imamo dugoročne planove u Srbiji” – izjavio je Popović.
Rudnici koji posluju u okviru Mineco Grupe svake godine beleže stabilan ili rastući obim iskopane i prerađene rude, uz stalan porast broja zaposlenih i izmirenje svih obaveza prema državi i radnicima. Pored toga, kompanija posluje u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja, pa se značajni iznosi izdvajaju za pomoć zajednicama u kojima posluju.
Osim rudnika u Srbiji, Mineco sa partnerima upravlja i rudnikom olova i cinka “Gross doo” kod Srebrenice u Republici Srpskoj, planira otvaranje rudnika ceruzita “Geomet doo” kod Olova u Bosni i Hercegovini sredinom ove godine, a uporedo sprovodi istraživanja nalazišta olova i cinka kod Foče u BiH.

 

error: Content is protected !!