Srbija: Dimenzionisanje deponija za ugalj

, Vesti

Na Međunarodnoj konferenciji o površinskoj eksploataciji uglja, održanoj na Zlatiboru 2014. godine, grupa profesora sa Rudraskog fakulteta u Beogradu predstavila je rad pod naslovom “Dimenzionisanje deponija za ugalj”.

Zapravo, to je svojevrsna analiza načina na koji se koriste deponije za ugalj, sa posebnim osvrtom na one koje su izgrađene u Srbiji. Analizirane su njihove veličine i stepen iskorišćenosti.
Objekti za skladištenje uglja formiraju se iz tri razloga. Prvo kao skladišni prostor, zatim za mešanje ugljeva različitog porekla, ili kao prostor za, takozvanu, homogenizaciju ugljeva različitog kvaliteta.

Različite namene utiču na na veličinu, tip i opremu koja se koristi na deponiji. U Srbiji one su uglavnom akumulacione, ili služe za homogenizaciju uglja.

Deponije kao prostor za mešanje ugljeva različitog porekla i karakteristika značajne su samo za velike luke.
Deponije uglja kao skladišni prostor formiraju se zbog potrebe prodaje uglja kupcu koji je udaljen od rudnika, ili u slučajevima kada je neophodno izravnjavanje diskontinuiteta u radu rudnika i termoelektrane.

Za razliku od ovih deponije za homogenizaciju su tehnološki najkomplikovanije jer na njima od promenljivog, mešanjem ugljeva koji se deponuju treba dobiti standardni i ujednačen kvalitet.

Ove deponije su, po pravilu, na kraju tehnološkog lanca upravljanja kvalitetom uglja pa su i njihove mogućnosti zbog toga veoma ograničene.
Mešanje ugljeva različitog porekla, ili kvaliteta, podrazumeva deponovanje ugljeva jednog pored drugog u zavisnosti od vremena pristizanja na deponiju.

Ponekad je moguće uspostaviti sistem da oni dolaze naizmenično i u približno jednakim količinama što tada utiče na ujednačenost kvaliteta. Ipak to se događa u malom broju slučajeva.
Zaključak stručnjaka je da određivanje prave dimenzije svake ugljene deponije veoma složen proces koji pored stručnih razmatranja, vezanih za namenu deponije i kvalitet uglja, podrazumevaju i analizu mnogih socijalnih i ekonomskih parametara.
Profesori dalje zaključuju da se deponije uglja u Srbiji koriste neracionalno i da su pre svega predimenzionisane. Ipak, prostor na postojećim akumulacionim deponijama omogućava njihovo pretvaranje u deponije za homogenizaciju uz predhodnu prenamenu mašina koje rade na odlaganju i izuzimanja uglja.

error: Content is protected !!