Srbija: Direktor EPS-a smenjen dan pre početka primene novog zakona

, NVO

Nevladina organizacija Transparentnost Srbija saopštila je danas da, iako su mediji izneli niz mogućih razloga za smenjivanje direktora EPS-a Aleksandra Obradovića, zvanična odluka, niti obrazloženje, još se ne mogu naći ni u Službenom glasniku ni na sajtu Vlade Srbije.

“Ono što upada u oči jeste da je Obradović smenjen dan pre početka primene novog Zakona o javnim preduzećima, koji je malo izmenio proceduru za razrešenje direktora JP”, ukazuju u Transparentnosti.

Pojašnjavaju da i stari i novi zakon propisuju da predlog za razrešenje mora biti obrazložen, sa precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje, ali da imaju fludinu odredbu koja osnivaču ostavlja prostor da relativno lako ostvari svoju nameru o smeni.

“To je situacija u kojoj se utvrdi da direktor ‘deluje na štetu javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem ili na drugi način’. Ono u čemu se razlikuju novi i stari zakon, jeste odredba koja se primenjuje od 4. marta i po kojoj se obrazloženi predlog za razrešenje dostavlja direktoru, koji ima 20 dana da se izjasni o razlozima zbog kojih se razrešenje predlaže. Pošto je ovo izbegnuto, postupak razrešenja je znatno ubrzan”.

Transaprentnost ističe da se kao glavni razlozi za razrešenje direktora navodi “nestručno, nesavesno obavljanje dužnosti i postupanje suprotno pažnji dobrog privrednika i ozbiljne propuste u donošenju i izvršavanju odluka i organizovanju poslova u javnom preduzeću”, zbog koje je “došlo do znatnog odstupanja od ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja javnog preduzeća, odnosno od plana poslovanja javnog preduzeća”.

“Čak i ako Vlada objavi obrazloženje za razrešenje, i u njemu, pored eventualnog pozivanja na ovu odredbu zakona, precizira šta se stavlja na teret direktoru, to javnosti neće pomoći da utvrdi u kojoj meri odgovornost leži na direktoru, koliko na nadzornom odboru, a koliko na samoj vladi koja je davala saglasnosti na programe poslovanja”, ukazala je ona nevladina organizacija.

Mediji su kao “razloge” za razrešenje direktora navodili kupovinu dva audija “u vreme štednje” i povećanje plata radnicima.

U Saopštenju se dodaje da bi podaci o povećanju plata morali da budu vidljivi u tromesečnim izveštajima o radu ali se ističe da oni nisu vidljivi na sajtu. Takođe, kupovina novih vozila morala bi da se nađe u planovima, koje pak odobravaju nadzorni odbor i vlada, tako da je upitno da li bi ovde moglo biti reči o odgovornosti samo direktora.

Neki mediji su, međutim, podsetili i da je Međunarodni monetarni fond ukazao na kašnjenje u restrukturiranju Elektroprivrede Srbije, odnosno, kako je to FIskalni savet ogoljeno predstavio kašnjenje sa smanjenjem broja zaposlenih.

“I ta mera morala je da se nađe u godišnjem planu (koji usvaja nadzorni odbor, a na koji saglasnost daje Vlada)”, ističe TS.

izvor: rs.n1info.com

error: Content is protected !!